Pågående

Digitalisering och reglerteknik för lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla med lagring

Projektet ska accelerera omställningen till smarta energisystem och energieffektiv teknik för lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla, LTV/HTK-system. Med hjälp av maskininlärning ska projektet utveckla reglersystem som löpande förbättrar sig självt.

Dessutom ska projektet utforska potentialen för energieffektivisering genom att integrera LTV/HTK-system med energilagring och förnybara energikällor samt användning av avancerade reglerstrategier.

Utvecklingsmål

  • Utveckla riktlinjer för automatiserad drift av LTV/HTK-system integrerade med energilagring och förnybara energikällor, samt utveckling av ett digitalt verktyg för att optimalt utforma och dimensionera sådana system.
  • Utveckla reglersystem som genom maskininlärning löpande förbättrar sig självt, baserat på det integrerade LTV/HTK-systemet, driftsmiljön och användarbeteenden.

Mätbara prestandaförbättringsmål

  • Kostnadseffektivitet: Konkreta förbättringar av kostnadseffektivitet för helhetssystem, jämfört med riktmärken, mätt med bland annat LCC.
  • Reducera slutlig energianvändning: Garantera ytterligare reduktion av slutlig energianvändning (korrelerar med utsläpp av växthusgaser) jämfört med riktmärken. Det innebär toppmoderna LTV/HTK-system med prediktiva reglersystem, mätt i kWh.
  • Maximera användningen av förnybara energikällor i LTV/HTK, jämfört med riktmärken, i termer av effekttoppsreducering och efterfrågeflexibilitet mätt i kW.
  • Snabbare och enklare installation av reglersystemet jämfört med moderna MPC-lösningar, mätt i nedlagd tid på utveckling av reglersystemet.

Utforskande mål

  • Utforska potentialen hos reglersystemet för användning av efterfrågestyrning och elnätsintegration på lokal energisystemnivå.

Sammanfattning

Projektnamn

Digitalisering och innovativ reglerteknik för effektiv lågtemperatursvärme och högtemperaturskyla med integrerad lagring

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Qian Wang

Energimyndighetens projektnummer

51544-1

Pågår till

31 december 2024

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.