Avslutad

EkoPack

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

I projektet har två prototyper tagits fram och utvärderats. En med standardkomponenter och en där syftet har varit att minimera köldmediemängden. Den senare använde 120 g av köldmediet isobutan, R600A. Vid ett temperaturlyft på 43K gick det åt 13 gram köldmedium per kW avgiven värme.

Mätningar har även visat på de förbättringspotentialer som finns med en economizer där EkoPack underkyler kondensatet i en större propanvärmepump. De preliminära testresultaten visar att vid ett z värde på 0.19 ökades värmeeffekten med 19,9% samtidigt som värmefaktorn för hela systemet ökades med 15,1%.

Fokus för projektet har varit applikationer med små temperaturlyft, till exempel inkoppling mellan fastigheter och termiska nät eller för att förbättra energieffektiviteten på större kyl- och värmepumpar med en economizer. Värmefaktorn, COP1, har, beroende på driftpunkt, för båda prototyperna legat i spannet 4 till 9.

Sammanfattning

Projektnamn

EkoPack

Organisation

Deltagande aktörer: Kungliga Tekniska Högskolan, professor emeritus Eric Granryd, professor Björn Palm, Klas Andersson Engineering, Jan Erik Nowacki.

Projektledare

Viktor Ölén, Svenska Kyl och Värmepumpföreningen

Energimyndighetens projektnummer

48299-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.