Pågående

Miljövänliga smörjmedel för högtemperaturvärmepumpar med låg växthuseffektsköldmedier

Projektet ska skapa förutsättningar för industrin att utveckla nya produkter och för kyl- och värmepumpindustrin att göra rätt val av smörjmedel med tanke på hållbarhet, energieffektivitet och kompabilitet med alla komponenter i systemet.

Projektet ska skapa förutsättningar för industrin att utveckla nya produkter och för kyl- och värmepumpindustrin att göra rätt val av smörjmedel med tanke på hållbarhet, energieffektivitet och kompabilitet med alla komponenter i systemet.

På KTH byggs en testutrustning för bestämning av värmefaktor/köldfaktor för högtemperaturvärmepumpar med olika oljor.

Projektet består av två delar. En teoretisk del består av en litteraturstudie av interaktion och kompatibilitet av smörjmedel med de nya låg växthuseffektköldmedierna. Informationen kommer att samlas i en litteraturrapport som kontinuerligt kommer att uppdateras och finnas tillgänglig för värmepumpbranschen och tillverkare av smörjmedel.

En praktisk del består av laboratorieförsök och/eller fälttester för att verifiera kompatibilitet och prestanda i form av termisk och kemisk instabilitet av smörjmedel med låg växthusköldmedier, och för att samla erfarenheter av användningen av nya smörjmedel där sådan information inte finns att tillgå. Lämplig testutrustning för detta finns till stora delar redan tillgänglig på Perstorps labb.

En experimentell del kommer att utföras på KTH då prestandan i form av COP för olika smörjmedel och olika köldmedier utvärderas. Det handlar också om att utvärdera oljor och att undersöka slitage av komponenter genom att analysera oljan eller genom att undersöka kompressorns komponenter.

Resultaten kommer att bidra till att förbättra existerande smörjmedel samtidigt som nya smörjmedel utvecklas.

Sammanfattning

Projektet bidrar med kunskap och erfarenhet om kompatibilitet och prestanda hos miljövänliga smörjmedel i samband med användning av låg växthuseffektköldmedier till värmepumpar/kylanläggningar och kompetensuppbyggnad. Eftersom funktion och prestanda hos de flesta smörjmedel är temperaturberoende, särskilt vid högre temperaturer, kompatibilitet med nya låg GWP medier är en viktig aspekt av ett korrekt val av dessa oljor för högtemperaturvärmepumpar. Resultaten kommer att fylla kunskapsgapet inom miljövänliga smörjmedel och bidra till en bättre förståelse av interaktionen mellan smörjmedel och alla andra komponenter inom systemet. Projektet kommer att bidra till förbättring av existerande smörjmedel och till utvecklingen av nya. När nya produkter utvecklas är det fokus på kompabilitet, prestanda och miljöanpassning. Det betyder att de företag som är med bygger upp sin kunskap och får konkurrensfördelar.

Sammanfattning

Projektnamn

Miljövänliga smörjmedel för högtemperaturvärmepumpar med låg växthuseffektsköldmedier.

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan
Deltagande aktörer: Perstorp AB

Projektledare

Rahmat Khodabandeh
Morteza Ghanbarpourgeravi

Energimyndighetens projektnummer

51502-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.