Pågående

Miljövänliga smörjmedel för högtemperaturvärmepumpar med låg växthuseffektsköldmedier

Projektet ska skapa förutsättningar för industrin att utveckla nya produkter och för kyl- och värmepumpindustrin att göra rätt val av smörjmedel med tanke på hållbarhet, energieffektivitet och kompabilitet med alla komponenter i systemet.

Projektet ska skapa förutsättningar för industrin att utveckla nya produkter och för kyl- och värmepumpindustrin att göra rätt val av smörjmedel med tanke på hållbarhet, energieffektivitet och kompabilitet med alla komponenter i systemet.

På KTH byggs en testutrustning för bestämning av värmefaktor/köldfaktor för högtemperaturvärmepumpar med olika oljor.

Projektet består av två delar. En teoretisk del består av en litteraturstudie av interaktion och kompatibilitet av smörjmedel med de nya låg växthuseffektköldmedierna. Informationen kommer att samlas i en litteraturrapport som kontinuerligt kommer att uppdateras och finnas tillgänglig för värmepumpbranschen och tillverkare av smörjmedel.

En praktisk del består av laboratorieförsök och/eller fälttester för att verifiera kompatibilitet och prestanda i form av termisk och kemisk instabilitet av smörjmedel med låg växthusköldmedier, och för att samla erfarenheter av användningen av nya smörjmedel där sådan information inte finns att tillgå. Lämplig testutrustning för detta finns till stora delar redan tillgänglig på Perstorps labb.

En experimentell del kommer att utföras på KTH då prestandan i form av COP för olika smörjmedel och olika köldmedier utvärderas. Det handlar också om att utvärdera oljor och att undersöka slitage av komponenter genom att analysera oljan eller genom att undersöka kompressorns komponenter.

Resultaten kommer att bidra till att förbättra existerande smörjmedel samtidigt som nya smörjmedel utvecklas.

Sammanfattning

Projektet bidrar med kunskap och erfarenhet om kompatibilitet och prestanda hos miljövänliga smörjmedel i samband med användning av låg växthuseffektköldmedier till värmepumpar/kylanläggningar och kompetensuppbyggnad. Eftersom funktion och prestanda hos de flesta smörjmedel är temperaturberoende, särskilt vid högre temperaturer, kompatibilitet med nya låg GWP medier är en viktig aspekt av ett korrekt val av dessa oljor för högtemperaturvärmepumpar. Resultaten kommer att fylla kunskapsgapet inom miljövänliga smörjmedel och bidra till en bättre förståelse av interaktionen mellan smörjmedel och alla andra komponenter inom systemet. Projektet kommer att bidra till förbättring av existerande smörjmedel och till utvecklingen av nya. När nya produkter utvecklas är det fokus på kompabilitet, prestanda och miljöanpassning. Det betyder att de företag som är med bygger upp sin kunskap och får konkurrensfördelar.

Sammanfattning

Projektnamn

Miljövänliga smörjmedel för högtemperaturvärmepumpar med låg växthuseffektsköldmedier.

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan
Deltagande aktörer: Perstorp AB

Projektledare

Rahmat Khodabandeh
Morteza Ghanbarpourgeravi

Energimyndighetens projektnummer

51502-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Avslutad

EkoPack

EkoPack-projektet har visat på möjligheterna att kraftigt reducera köldmediemängden i kyl- och värmepumpssystem och samtidigt upprätthålla energieffektiviteten. Därmed öppnas möjligheten att använda naturliga köldmedier i fler applikationer som tidigare har varit begränsade utifrån riskbedömningar i gällande säkerhetsstandarder.

Pågående

Digitalization and IoT technologies for Heat Pump Systems

In the project, KTH and RISE are actively contributing to the periodic workshops are organized and coordinated by the Annex 56, where representatives of companies and institutions from Sweden, Austria, France, Germany, Denmark, Norway and Switzerland collaborate to provide guidance, data and knowledge about heat pumping technologies with respect to IoT applications.

Pågående

Fånga lågtempererad spillvärme

Projektet fokuserar på en innovativ lösning och ligger på en låg mognadsgrad på TRL-skalan (TRL 1-3). Dessa resultat skall fungera som en enklare proof-of-concept och kommer att presenteras vid konferenser och utställningar.

Områden

Övrigt

Pågående

Flexibilitet genom värmepumpar i termiska nät

Projektet ska utvärdera möjligheter och potential för att använda värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät. Målet är att öka flexibiliteten i energisystemet till exempel genom att leverera efterfrågeflexibilitet till elnätet. Tekniska så väl som ekonomiska och användarmässiga aspekter kommer beaktas inom projektet.

Avslutad

Framtidens köldbärare

I det här projektet söker vi nya förbättrade lösningar för framtidens köldbärare som ger en hög energieffektivitet för systemen de används i, och en liten miljöpåverkan. Projektet är en fortsättning på tidigare forskning som resulterat i referenslitteratur om köldbärare som nu används internationellt.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

11
maj

Ny rapport ger det senaste inom värmepumpsteknik

Värmepumpar är en av nyckellösningarna för att nå klimatmålet globalt. IEA HPT är ett internationellt forskningssamarbete kring värmepumpsteknik där Sverige deltar tillsammans med 16 andra länder för att utveckla nya lösningar. Inom samarbetet har en årsrapport tagits fram som ger en överblick över höjdpunkter under 2021 och pågående aktiviteter inom samarbetet.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.