Publicerad: 2023-11-20

”Regelverken hänger inte med teknikutvecklingen”

Digitaliseringen öppnar för nya affärsmodeller och energidelning. Utmaningarna ligger i regelverk som hindrar effektivt utnyttjande av data från värmepumpar. Det anser Davide Rolando från KTH, som presenterar ett Termoprojekt om internet of things på nästa Termowebbinarium den 5 december.

– Det finns ofta ett överflöd av data och information från värmepumpsystem men den används begränsat. En orsak är att informationsinsamlingen ofta varit ostrukturerad och då blir det svårt att utvärdera hur systemet presterar, säger Davide Rolando, senior forskare på KTH.

Davide Rolando, senior forskare vid KTH.

Davide Rolando är projektledare för Termoprojektet Digitalization and IoT technologies for Heat Pump Systems, som han ska presentera på nästa Termowebbinarium. Projektet bestod av två delar, där han koordinerade en internationell del inom Annex 56, där även företag och organisationer från Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge, Schweiz och Österrike deltog. Från Sverige deltog både KTH och Rise.

– Vi genomförde intervjuer med bland annat svenska värmepumpstillverkare, konsulter och företag verksamma inom internet of things. Gemensamt var att de alla ser stora möjligheter med ökad digitalisering, men att de tycker att regelverket är oklart och att de saknar riktlinjer, säger Davide Rolando.

Den andra delen av projektet var nationell, där syftet var att utveckla modeller för att kunna utnyttja all data och information från värmepumpar bättre. I den delen ansvarade Davide Rolando för avancerad modellering.

– Digitaliseringen öppnar möjligheter att dela information om energiproduktion och konsumtion mellan till exempel olika fastigheter i ett bostadsområde. Det här kan möjliggöra nya affärsmodeller och mer effektiv energianvändning i närområdet, men oklarheter om hur informationen får delas och med vilka begränsar detta, säger Davide Rolando.

Webbinarium –  så kan digitalisering bidra till effektivare uppvärmning

Vill du höra mer om projektet Digitalization and IoT technologies for Heat Pump Systems?

Anmäl dig till webbinariet den 5 december.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.