Pågående

Säker användning av brännbara köldmedier

Projektets syfte är att utveckla och förbättra den kunskap som krävs för säker användning av brandfarliga köldmedier i kyl- och värmepumpsystem.

För att uppnå klimatneutralitetsmålen och den kommande F-gasförordningen är det viktigt att främja övergången till låg-GWP-köldmedier. Nästan samtliga köldmedier med låg GWP är brandfarliga och säkerhetsproblemen för dessa köldmedier (kolväten och HFO) förhindrar att de används i större system.

Detta projekt är en fortsättning på tidigare genomförda riskbedömningsprojekt och syftet är att utveckla och förbättra den kunskap som krävs för säker användning av brandfarliga köldmedier i kyl- och värmepumpsystem. Projektet kommer att kvantifiera och utvärdera köldmediekoncentrationen runt en anläggning i samband med oavsiktliga utsläpp. Dessutom kommer projektet att utvärdera olika tillgängliga tekniska lösningar för detektering av köldmedieläckage och för att minska riskerna för att brännbara koncentrationer uppstår.

Målsättningen är att resultaten ska kunna användas som underlag vid utveckling av nya internationella standarder.

Sammanfattning

Projektnamn

Säker användning av brännbara köldmedier

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Rahmatollah Khodabandeh

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00473

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

11
maj

Ny rapport ger det senaste inom värmepumpsteknik

Värmepumpar är en av nyckellösningarna för att nå klimatmålet globalt. IEA HPT är ett internationellt forskningssamarbete kring värmepumpsteknik där Sverige deltar tillsammans med 16 andra länder för att utveckla nya lösningar. Inom samarbetet har en årsrapport tagits fram som ger en överblick över höjdpunkter under 2021 och pågående aktiviteter inom samarbetet.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

Relaterade Event

Se alla event