Publicerad: 2022-11-29

Värmepumpar för framtidens energisystem

Flera av Termoprogrammets projekt anknyter till teknologier som främjar sektorkoppling och flexibilitet i systemet – till exempel värmepumpar. Det belystes under det här webbinariet.

Rysslands invasion av Ukraina och följande energikrig mot Europa har inneburit att EU accelererat sina ansträngningar att kraftigt minska  beroendet av gas i unionen. Teknologier som kan bidra till detta, på kort och längre sikt, blir därför än mer intressanta. Framför allt de som främjar sektorkoppling och flexibilitet i systemet – till exempel värmepumpar.

Flera av Termoprogrammets projekt anknyter till detta. Under webbinariet berättade projektledarna för tre Termoprojekt om sina undersökningar och resultat.

 • Värmepumpar för lågtempererade termiska nät i områden med befintliga byggnader
  Projektet, som fortfarande pågår, tar fram värmepumpsteknik anpassad till nya temperaturintervaller, installationslösningar för enklare och flexiblare installation och övervakningssystem för effektiv drift av storskaliga system. Projektresultatet medför att takten för utfasning av gas i Europa kan öka. Projektresultatet medför att takten för utfasning av gas i Europa kan öka.
  Presenterad av Lars Bierlein, Qvantum.
 • Comfort and Climate Box
  I projektet samarbetade forskningsinstitutet RISE med KTH och Högskolan i Dalarna och två värmepumpstillverkare. Vi tog fram nya konceptlösningar med fokus på styrningen av kombinationen värmepump och energilager.
  Presenterad av Caroline Haglund Stignor, RISE.
 • Energirenovering med lågtemperaturkonvektorer
  I det här projektet har en prototyp av en konvektor med systemintegrerade funktioner, och med en unikt högpresterande värmeväxlare, utvecklats och testats genom mätningar i laboratorium. I ett flerbostadshus kan man uppnå 40 procent lägre energianvändning och cirka 50 procent lägre effekt kalla dygn.
  Presenterad av Martin Larsson, RISE.

Se nedan för inspelning och presentationsbilder

Inspelning

Presentationsbilder

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.