Pågående

Tvåfasströmning i platta kanaler för ökad effektivitet

Projektet ska öka förståelsen för tvåfasströmning vid förångning och kondensation i platta kanalgeometrier, av liknande typ som som är vanliga i plattvärmeväxlare. Ett av de konkreta målen är att visa upp kanaler som kan öka värmefaktorn med minst 10 procent.

De tre övergripande målen för projektet är att visa på:

  • Parallella kanalgeometrier som ger mindre risk för snedfördelning av flöde och last än vad som förekommer i dag.
  • Kanalgeometrier som utformas för att ta hänsyn till övergång mellan tvåfasströmning och enfasströmning nära utloppet av kondensor och förångare.
  • Kanalgeometrier för förångare som säkerställer oljeåterföring till kompressorn.

Projektet har fyra siffersatta mål som ska uppvisa:

  1. En utformning av kanaler som, vid lika värmeöverförande yta och tillämpade vid normala driftsförhållanden i en värmepump, kan öka värmefaktorn med minst 10 procent.
  2. Kanalgeometrier som har minst lika goda värmeövergångstal vid förångning än på marknaden i dag, men med en intern volym som är minst 30 procent mindre per enhet värmeöverförande yta.
  3. Kanalgeometrier som har minst lika goda värmeövergångstal vid kondensation än på marknaden i dag, men med en intern volym som är minst 30 procent mindre per enhet värmeöverförande yta.
  4. Kanalgeometrier som har minst 50 procent högre genomsnittligt värmeövergångstal vid förångning och kondensation än på marknaden i dag.

Sammanfattning

Projektnamn

Tvåfasströmning i platta kanaler

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Björn Palm

Energimyndighetens projektnummer

49987-1

Pågår till

31 juli 2024

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.