Avslutad

Experimentell undersökning för att maximera effektiviteten för kyl/vp system med koldioxid som köldmedium

Projektet avser att experimentellt verifiera metoder med syfte att få hög systemeffektivitet hos CO2-baserade kyl- och värmepumpssystem då dessa system förväntas att öka de kommande åren som följd av implementering av F-gasförordningen.

Projektet avser att experimentellt verifiera metoder med syfte att få hög systemeffektivitet hos CO2-baserade kyl- och värmepumpssystem då dessa system förväntas att öka de kommande åren som följd av implementering av F-gasförordningen.

Inom projektet ska man experimentellt undersöka minst fyra olika metoder för att skapa flödande förångning i förångare i CO2 kylsystem, samt att utvärdera prestanda med ejektor / injektor vid mellantryck/temp i tvåstegssystem.

Projektet kommer också att undersöka värmeåtervinningseffektiviteten för uppvärmning och varmvattenproduktion, liksom för export av värme till fjärrvärmenätet. Energimyndigheten bedömer att projektet möter utlysningens utmaningar.

Projektet syftar till att uppnå följande mål:

  1. Utvärdera experimentellt minst fyra metoder för flödande förångning i förångarna vid två temperaturnivåer för att öka förångningstemperaturen och därmed energieffektiviteten.
  2. Undersöka systemets värmeåtervinningsfunktion för tillämpningar i lokaluppvärmning, tappvarmvattenberedning och för att exportera värme till fjärrvärmenätet.
  3. Verifiera experimentellt prestandan hos gas- och vätskeejektorn vilket leder till bättre förståelse för dessas prestanda under olika randvillkor och kapaciteter.
  4. Installation av anslutningar vid testriggen som möjliggör test av mekanisk underkylning, integrering av högtemperaturvärmepump för värmeexport och vätskeejektor vid låg temperatur.
  5. Visa ökad energieffektivitet i systemet i intervallet 10 till 20%.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Experimentell undersökning för att maximera effektiviteten för kyl/vp system med koldioxid som köldmedium

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Björn Palm

Energimyndighetens projektnummer

P2020-90295

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.