Avslutad

Köldmedier med låg växthuseffekt

Projektet avser sammanställning av kunskapsläget i Sverige rörande kylanläggningar och värmepumpar med köldmedium med låg växthuseffekt.

Projektet avser sammanställning av kunskapsläget i Sverige rörande kylanläggningar och värmepumpar med köldmedium med låg växthuseffekt. Sammanställningen ska utgöra del av slutredovisningen från IEA HPT Annex 54 Heat Pumping Systems with Low GWP Refrigerants. Sammanställningen kommer till stor del att baseras på nyligen avslutade och pågående projekt inom Energimyndighetens program Termo.

Sammanfattning

Projektnamn

Köldmedier med låg växthuseffekt deltagande i IEA HPT Annex 54

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan, Research Institutes of Sweden AB (RISE)

Projektledare

Björn Palm

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00446

Pågår till

31 december 2023

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.