Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. Det är ett svenskt projekt som bidrar till IEA HPT Annex 59 och drivs av RISE, Chalmers och KTH.

Projektet kommer att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel. Både state-of-the-art och nydanande lösningar kommer att studeras.

I projektet ingår bland annat undersökningar, analyser och fördjupade fallstudier ur tekniskt, praktiskt och ekonomiskt perspektiv för att möjliggöra en förflyttning mot en elektrifierad resurseffektiv torkning. Detta kräver att möjliga lösningar på komplexa flerdimensionella problem identifieras.

Projekt kommer att undersöka möjligheter att avsevärt öka effektiviteten, flexibiliteten och kostnadseffektiviteten för torkningstillämpningar med värmepumpar.

Sammanfattning

Projektnamn

Värmepumpar för torkning

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB, Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Metkel Yebiyo

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00470

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.