Pågående

Värmepumpar för lågtempererade termiska nät i områden med befintliga byggnader

Projektet tar fram värmepumpsteknik anpassad till nya temperaturintervaller, installationslösningar för enklare och flexiblare installation och övervakningssystem för effektiv drift av storskaliga system. Projektresultatet medför att takten för utfasning av gas i Europa kan öka.

EU:s mål om reducerade utsläpp av växthusgaser och minskad import av rysk gas kräver storskaligt utbyte av gas mot värmepumpar. Tätbebyggd stadsmiljö med stor variation av byggstandarder ställer nya krav. Lågtemperaturnät är en lösning som skapar nya förutsättningar för värmepumpar att leverera värme och kyla i dessa utmanande miljöer.

Projektet tar fram värmepumpsteknik anpassad till nya temperaturintervaller, installationslösningar för enklare och flexiblare installation och övervakningssystem för effektiv drift av storskaliga system. Projektresultatet medför att takten för utfasning av gas i Europa kan öka, genom att: – värme och kyla används på ett resurseffektivt sätt – kostnadseffektiviteten vid omställning av befintliga byggnader ökar – drift och underhåll av storskaliga lösningar effektiviseras.

Sammantaget är projektet ett viktigt bidrag för att Sverige ska behålla och förstärka en global tätposition inom innovation och kommersialisering av värmepumpslösningar.

Sammanfattning

Projektnamn

Värmepumpar för lågtempererade termiska nät i områden med befintliga byggnader

Organisation

Qvantum Energi Aktiebolag, RISE Research Institutes of Sweden AB, Triple Solar BV och Nevel AB

Projektledare

Lars Bierlein

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00455

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

11
maj

Ny rapport ger det senaste inom värmepumpsteknik

Värmepumpar är en av nyckellösningarna för att nå klimatmålet globalt. IEA HPT är ett internationellt forskningssamarbete kring värmepumpsteknik där Sverige deltar tillsammans med 16 andra länder för att utveckla nya lösningar. Inom samarbetet har en årsrapport tagits fram som ger en överblick över höjdpunkter under 2021 och pågående aktiviteter inom samarbetet.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

Relaterade Event

Se alla event