Publicerad: 2022-09-23

Termodagen 2022 – Samspel i energisystemet

I omställningen till ett hållbart energisystem kommer det att behövas samspel mellan olika sektorer och energibärare. Genom smartare synergier kan vi effektivisera mer och se till att använda våra resurser på bästa sätt.

Detta tar vi fasta på under vår första Termodag – en heldagskonferens i Stockholm där vi för samman alla projekt inom Energimyndighetens Termoprogram. Projekten utgör alla olika pusselbitar som bidrar till den större helheten – strävan efter ett robust och hållbart energisystem genom värme och kyla.

Dagen kommer att bjuda på inspiration, kunskap och nya möten som leder framåt.

Varmt välkommen, anmäl dig här!

Preliminärt Program

Dagens moderator: Jenny Westerberg, senior konsult på Profu

09:00 – Incheckning

09:30 – Välkommen och inledning 

 • Värme och kylas roll i energiomställningen
  – Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten
 • En internationell utblick och tankar kring framtidens termiska nät
  – Kristina Lygnerud, professor i Energivetenskaper med inriktning mot fjärrvärme och fjärrkyla
 • Värmepumpens roll i Europas energiomställning
  – Martin Forsén, ordförande för European Heatpump Association (EHPA) och styrelseledamot för Geothermal Exchange Organization (GEO)

10:45 – Fika

11:15 – Parallella sessioner

Flexibilitet i energisystemet genom sektorskoppling

 • Optimering av flexibilitetsresurser inom lantbrukssektorns värme- och kylsystem
  – Peter Odhner, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne
 • Flexibelt energisystem genom samverkan mellan fjärrvärmesystem, elsystem och industri
  – Maria Johansson, universitetslektor på Linköpings Universitet

Cirkulära flöden för ett resurseffektivt energisystem

 • Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring
  – Justin Chiu, associate professor KTH
 • Innovativa energieffektiva växthus – designade för lågtemperatur
  – Jeanette Petersson, senior projektledare hos RISE*

Termiska lösningar för klimatneutrala städer

 • Lokala energisystem för utbyte av energiresurser
  – Henrik Oretorp, projektchef hos Tornet AB
 • Samverkan mellan livsmedelsbutiker och fastighetsägare: effektivisering och affärsmodeller
  – Daniel Steuer, doktorand på KTH

12:00 – Lunch

13:00 – Paneldiskussion utifrån sessions

13:30 – Projektpresentationer

 • Walking with Energy
  – Jenny Palm, föreståndare och professor på Internationella Miljöinstitutet (IIIEE), Lunds Universitet
 • HyCoGen Systemperspektiv för vätgas via koppling till fjärrvärme
  – Anders Wickström, senior projektledare hos RISE
 • Värmemarknad Sverige
  – Kjerstin Ludvig, senior konsult hos Profu AB

14:30 – Fika

15:00 – Panelsamtal med innovations klustern

Inledning: Samverkan för hållbar omställning– Johan Holmén, forskare på Chalmers

 • Energiforsks värmekluster – Julia Kuylenstierna, programansvarig hos Energiforsk
 • Varmt och kallt – Viktor Ölén, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
 • Celsius Innovationskluster – Lars Larsson, Energiexpert hos Johanneberg Science Park
 • Utvecklingsplattform uppvärmning – Kjerstin Ludvig, senior konsult hos Profu AB

16:00 – Mingel

Varmt välkommen, anmäl dig här!

Anordnad av:

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

01
nov

Forskning och innovation inom värme har stor roll att spela för framtidens energisystem

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med EU:s omställning mot ett grönare elsystem och bort från gas. Det var två slutsatser som framkom när ”Termodagen – samspel i energisystemet" arrangerades i Stockholm i början av oktober 2022.

23
jun
Gävle

Fjärrkyla är framtiden för våra allt varmare bostäder

Klimatförändringarna med ökade temperaturer ökar behovet av att kyla ner byggnader som människor bor och vistas i. Dessutom ska alla nya byggnader vara Nära Noll Energi-byggnader, välisolerade och med liten förmåga att släppa ut värmen. Projektet Komfortkyla i framtida stadsdelar tittar på vilken metod för kylning som är bäst för framtidens byggnader.

Relaterade Event

Se alla event

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027. 

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme