Publicerad: 2023-11-17

”Forskare och fjärrvärmeföretag behöver samarbeta mer”

Med maskininlärning har Qian Wang och hans kollegor på KTH skapat en modell för att prognosticera efterfrågan av värme i bostadsområden. Men han vill se mer samarbete mellan forskare och fjärrvärmebolag för att kunna förstå hur nya affärsmodeller kan integreras i branschen.

– Det är viktigt att integration av lokala värmepumpar inte stör fjärrvärmenätet, samtidigt behöver fjärrvärmebolag öppna upp och engagera sig i forskningsprojekt så att vi tillsammans kan förstå hur nya affärsmodeller kan integreras, säger Qian Wang, senior forskare på KTH.

Qian Wang leder Termoprojektet Hybrid control for next-generation heating and cooling, som han ska presentera på nästa Termowebbinarium. Det handlar om hur maskininlärning och digitala tvillingar kan bidra till att skapa standarder och snabba på implementeringen av nät för lågtempererad värme och högtempererad kyla.

– EU vill snabba på utrullningen av femte och sjätte generationens fjärrvärme. Eftersom det innebär större temperaturvariationer i fjärrvärmenätet ställer det större krav på efterfrågeflexibilitet och mycket lagringskapacitet, säger Qian Wang.

En utmaning han vill hitta en lösning på är hur man ska kunna integrera fristående värmepumpar, som har egen lagringskapacitet, med fjärrvärmenätet.

– På dagens marknad är det inte realistiskt. Hur kan vi få en värmepump med lager och ett fjärrvärmenät, med olika kontrollsystem och modeller, att kommunicera och jobba tillsammans? undrar Qian Wang.

Ett syfte med hans projekt var att ta reda på hur man kan prognosticera det aggregerade värmebehovet i flera byggnader i ett område.

– Det har vi löst och skapat en generell, databaserad modell baserad på maskininlärning, säger Qian Wang.

Nu efterfrågar han ökat samarbete med fjärrvärmebranschen. I dag upplever han att större fjärrvärmeföretag är mindre benägna att testa nya idéer än forskare och mindre företag.

– Det är naturligt, ofta har de stora företagen varit verksamma i många decennier och de kan vara oroliga för att innovationer ska störa deras kärnverksamhet, eller osäkra på vilka nya affärsmodeller som kan skapas. Men det är viktigt att de blir aktiva i den här typen av forskningsprojekt, så att vi kan förstå hur nya affärsmodeller kan integreras i deras verksamheter, säger Qian Wang.

En annan orsak till att fjärrvärmebranschen ännu inte vågar utnyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut är EU:s regelverk – eller brist på regelverk, anser Qian Wang.

– På elsidan finns ett väldigt tydligt regelverk för vad man får och inte får göra, men i vår studie hittade vi bara tre styrande begränsningar för fjärrvärmeföretag. Det kan förklara varför fjärrvärmeföretag tvekar att omfamna nya lösningar, eftersom det inte är tydligt vad de får och inte får göra.

Som forskare vill han påverka vilka regler och standarder som behövs i EU:s värmesektor.

–  Jag tror att ett kommande regelverk bör utgå från dagens fjärrvärme, den kommer fortsätta vara en viktig del och är en stor tillgång, säger Qian Wang.

Webbinarium –  så kan digitalisering bidra till effektivare uppvärmning

Vill du höra mer om projektet Hybrid control for next-generation heating and cooling?
Anmäl dig till webbinariet den 5 december.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.