Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

  1. Mer specifikt ska projektet vid dess slut ha utvärderat funktionalitet och effektivitet hos de föreslagna lösningarna:
  2. Växling mellan varmvattenproduktion och värmeproduktion utan användning av växelventil
  3. Växling mellan uteluft och frånluft som värmekälla för högsta effektivitet
    Effektivitet vid kombinationen av FTX-värmeväxlare (mekaniskt från- och tilluftssystem) och värmepump samt dess mest lämpliga driftstrategier

Sammanfattning

Projektnamn

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Joachim Claesson

Energimyndighetens projektnummer

P2019-90028

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.