Avslutad

Fjärrkyla versus lokala lösningar för komfortkyla

Projektet studerar hur förväntat kylbehov kommer att utvecklas hos nya och framtida stadsdelar bestående av Nära Noll Energi-Byggnader (NNEB) då den termiska prestandan hos klimatskärmen kommer att förbättras.

Projektet studerar hur förväntat kylbehov kommer att utvecklas hos nya och framtida stadsdelar bestående av Nära Noll Energi-Byggnader (NNEB) då den termiska prestandan hos klimatskärmen kommer att förbättras.

Projektresultat kommer att ge jämförelser och värderingar av olika komfortkyla-lösningar med avseende på resurseffektivitet och miljövänlighet beroende på systemlösning (lokala lösningar, decentraliserad eller centraliserad fjärrkyla) med syfte att bedöma lönsamheten ur fastighetsägar- och energileverantörsperspektiv.

Följande mål ska uppnås i projektet:

  1. Redovisa minst ett kvantifierbart nyckeltal, som beskriver behovet av komfortkyla som behövs i nya byggnader i jämförelse med befintliga byggnader
  2. Redovisa analys och kvantifiering av primärenergifaktorer och växthusgasutsläpp för elproduktion under sommarhalvåret, på basis av hur energiproduktionen är idag och hur den skattas se ut år 2030.
  3. Jämföra och värdera resurseffektivast och miljövänligast (minst växthusgasutsläpp) komfortkyla samt bedöma lönsammaste lösningen ur fastighetsägar- och energileverantörperspektiv för en ny och befintlig stadsdel, beroende på anläggning:
    3.1 lokala lösningar (eldrivna kylmaskiner och sorptiv kyla med fjärrvärme) eller
    3.2 decentraliserad eller centraliserad fjärrkyla med varierande grad frikyla (eldrivna kylmaskiner och absorptions värmepumpar).

Sammanfattning

Projektnamn

Fjärrkyla versus lokala lösningar för komfortkyla

Organisation

Högskolan i Gävle

Projektledare

Jan Akander

Energimyndighetens projektnummer

48296-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

23
jun
Gävle

Fjärrkyla är framtiden för våra allt varmare bostäder

Klimatförändringarna med ökade temperaturer ökar behovet av att kyla ner byggnader som människor bor och vistas i. Dessutom ska alla nya byggnader vara Nära Noll Energi-byggnader, välisolerade och med liten förmåga att släppa ut värmen. Projektet Komfortkyla i framtida stadsdelar tittar på vilken metod för kylning som är bäst för framtidens byggnader.

21
jun

Brinnande intresse för brännbara köldmedier

År 2020 tillverkades cirka 110 miljoner luftkonditioneringar och prognosen är 150 miljoner år 2027. Idag används i huvudsak icke naturliga, syntetiska köldmedier med hög växthuseffekt som måste ersättas. Projektet PROPAC har tagit fram en demonstration för en teknik i luftkonditioneringar av split typ som använder ett naturligt och miljövänligt, men brandfarligt köldmedium.

11
maj

Ny rapport ger det senaste inom värmepumpsteknik

Värmepumpar är en av nyckellösningarna för att nå klimatmålet globalt. IEA HPT är ett internationellt forskningssamarbete kring värmepumpsteknik där Sverige deltar tillsammans med 16 andra länder för att utveckla nya lösningar. Inom samarbetet har en årsrapport tagits fram som ger en överblick över höjdpunkter under 2021 och pågående aktiviteter inom samarbetet.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

Relaterade Event

Se alla event

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027.