Avslutad

Fjärrkyla versus lokala lösningar för komfortkyla

Projektet studerar hur förväntat kylbehov kommer att utvecklas hos nya och framtida stadsdelar bestående av Nära Noll Energi-Byggnader (NNEB) då den termiska prestandan hos klimatskärmen kommer att förbättras.

Projektet studerar hur förväntat kylbehov kommer att utvecklas hos nya och framtida stadsdelar bestående av Nära Noll Energi-Byggnader (NNEB) då den termiska prestandan hos klimatskärmen kommer att förbättras.

Projektresultat kommer att ge jämförelser och värderingar av olika komfortkyla-lösningar med avseende på resurseffektivitet och miljövänlighet beroende på systemlösning (lokala lösningar, decentraliserad eller centraliserad fjärrkyla) med syfte att bedöma lönsamheten ur fastighetsägar- och energileverantörsperspektiv.

Följande mål ska uppnås i projektet:

  1. Redovisa minst ett kvantifierbart nyckeltal, som beskriver behovet av komfortkyla som behövs i nya byggnader i jämförelse med befintliga byggnader
  2. Redovisa analys och kvantifiering av primärenergifaktorer och växthusgasutsläpp för elproduktion under sommarhalvåret, på basis av hur energiproduktionen är idag och hur den skattas se ut år 2030.
  3. Jämföra och värdera resurseffektivast och miljövänligast (minst växthusgasutsläpp) komfortkyla samt bedöma lönsammaste lösningen ur fastighetsägar- och energileverantörperspektiv för en ny och befintlig stadsdel, beroende på anläggning:
    3.1 lokala lösningar (eldrivna kylmaskiner och sorptiv kyla med fjärrvärme) eller
    3.2 decentraliserad eller centraliserad fjärrkyla med varierande grad frikyla (eldrivna kylmaskiner och absorptions värmepumpar).

Sammanfattning

Projektnamn

Fjärrkyla versus lokala lösningar för komfortkyla

Organisation

Högskolan i Gävle

Projektledare

Jan Akander

Energimyndighetens projektnummer

48296-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027.