Publicerad: 2023-04-11

Värme, el och flexibilitet i framtiden

Ett webbinarium som presenterar värme, kyla och el flexibilitet som en del av framtidens energisystem.

Systemflexibilitet och sektorkoppling är två starka drivkrafter i energiomställningen. Men hur de konkreta lösningarna faktiskt blir kan variera stort. En utmaning är att hitta lösningar för hur energi med så låg miljöpåverkan som möjligt kan användas när den är som billigast att producera, inte bara när den behövs.

Det är generellt enklare att lagra energi i form av värme än att lagra el, men den förra kräver ofta stora investeringar i infrastruktur. Även om värmepumpar har stor potential och nu visar stark tillväxt, kan även småhus och andra mindre enheter bidra till ökad flexibilitet i samhället. Men både stor- och småskaliga alternativ kräver tekniska, sociala och ekonomiska lösningar för att bli framgångsrika på lång sikt.

Den 13 april 2023, hörde vi från tre projekt som bidrar till att öka flexibiliteten i energisystemet:

Inspelning

 

Presentationsbilder

230413 Värme, el och flexibilitet i framtiden presentationsbilder

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.