Publicerad: 2023-04-11

Värme, el och flexibilitet i framtiden

Ett webbinarium som presenterar värme, kyla och el flexibilitet som en del av framtidens energisystem.

Systemflexibilitet och sektorkoppling är två starka drivkrafter i energiomställningen. Men hur de konkreta lösningarna faktiskt blir kan variera stort. En utmaning är att hitta lösningar för hur energi med så låg miljöpåverkan som möjligt kan användas när den är som billigast att producera, inte bara när den behövs.

Det är generellt enklare att lagra energi i form av värme än att lagra el, men den förra kräver ofta stora investeringar i infrastruktur. Även om värmepumpar har stor potential och nu visar stark tillväxt, kan även småhus och andra mindre enheter bidra till ökad flexibilitet i samhället. Men både stor- och småskaliga alternativ kräver tekniska, sociala och ekonomiska lösningar för att bli framgångsrika på lång sikt.

Den 13 april 2023, hörde vi från tre projekt som bidrar till att öka flexibiliteten i energisystemet:

Inspelning

 

Presentationsbilder

230413 Värme, el och flexibilitet i framtiden presentationsbilder

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

Relaterade Event

Se alla event

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027. 

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme