Sofia Klugman, IVL.

Publicerad: 2023-03-29

Gotland ska ta vara på spillvärme från ny industri och vindkraft

Kraftigt ökad elproduktion från havsbaserade vindparker öppnar för nya industrietableringar på Gotland, och därmed mer spillvärme. Men hur kan spillvärmen tas tillvara och hur kan öns omställning även bli socialt hållbar, det är några saker som Sofia Klugman från IVL undersöker.

– Vilka är framgångsfaktorerna för att få till ett spillvärmesamarbete? Den tekniska potentialen kan se självklar ut, men för att den ska förverkligas behöver mycket falla på plats. Ofta handlar det om att olika parter ska få förtroende för varandra, säger Sofia Klugman, projektledare på IVL.

Hon leder projektet Got Heat, som ska skapa en helhetsbild av Gotlands värmesektor och hur den genom samverkan med elsektorn och omgivande industri på Gotland kan bidra till hållbarhet. På Termowebbinariet den 13 april kommer hon berätta mer om projektet.

Gotland står inför stora förändringar eftersom flera havsbaserade vindparker planeras i regionen.

– Det innebär att stora mängder el kan komma att levereras till ön, eftersom allt inte kan levereras till fastlandet. Därför är flera industrietableringar på gång och i projektet vill vi ta ett helhetsgrepp och hitta en koppling mellan el, industri och värme, säger Sofia Klugman.

Exempel på industrietableringar som kan bli aktuella är bland annat elektrolysörer för att producera vätgas, produktion av konstgödsel och vätgasbaserade kemitillämpningar.

– För att den här omställningen ska bli resurseffektiv behöver man dra nytta av spillvärmen från industrierna. Nu gör vi en modellering av värmesektorn och tittar på spillvärmetillämpningar för exempelvis bebyggelse, jordbruk eller för att i framtiden etablera stora växthus, säger Sofia Klugman.

En stor fråga för projektet är hur den här omställningen ska kunna förverkligas och även vara socialt hållbar.

– Jag tycker att det är spännande hur energiomställning och social hållbarhet hänger tätt ihop. Det kommer behövas mycket ny kompetens till ön, med krav på social infrastruktur som skolor och liknande. Här finns en likhet med den omställning som nu sker i Norrland, säger Sofia Klugman.

En framgångsfaktor för att kunna skapa en resurseffektiv utveckling är enligt Sofia Klugman att olika parter har förtroende för varandra, något vi i Sverige historiskt har varit duktiga på.

– Men faktorer som kan hindra förtroende är till exempel att en liten part står mot en stor part, eller att de kommer från helt olika branscher som jordbruk och kemiindustri, eller att de inte förstår varandras affärsmodeller.

Projektet Got Heat inleddes i december förra året och ska vara klart i december 2024.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.