Avslutad

Balanserade termiska nät, nydanande småskalig energidelning – rättsliga och ekonomiska förutsättningar

I detta projekt undersöks de affärsmässiga, särskilt rättsliga, förutsättningarna för att introducera och driva balanserade termiska nät, BTN. Det övergripande målet med projektet är att analysera och skapa förståelse för hur affärsmässiga risker påverkar marknaden vid energiaffärer som BTN.

I detta projekt undersöks de affärsmässiga, särskilt rättsliga, förutsättningarna för att introducera och driva balanserade termiska nät, BTN. Det övergripande målet med projektet är att analysera och skapa förståelse för hur affärsmässiga risker påverkar marknaden vid energiaffärer som BTN. Vidare undersöks hur risker hanteras inom ramen för befintliga regelverk, samt huruvida risker bättre kan hanteras genom förändrad lagstiftning.

Målen ska uppnås genom att följande forskningsfrågor (FF) besvaras:

  1. Vilka aktörer kan finnas och hur interagerar de i BTN?
  2. Vilka affärsmässiga risker finns för aktörer i BTN?
  3. Hur kan, inom ramen för nuvarande lagstiftning, affärsmässiga risker inom BTN hanteras?
  4. Hur bör styrinstrument, till exempel mätare respektive avtal, och regelverk vara utformade för att minimera affärsrättsliga risker och stödja en effektiv marknad, där aktörers ekonomiska optimering sammanfaller med samhällets behov inom energiområdet.

Sammanfattning

Projektnamn

Balanserade termiska nät, nydanande småskalig energidelning – rättsliga och ekonomiska förutsättningar

Organisation

Linköpings Universitet

Projektledare

Herbert William Jacobson

Energimyndighetens projektnummer

P45942-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

Illustration av fjärrvärme

Webinar: Fjärrvärmens roll i framtidens energisystem

Hur kan fjärrvärmesystem bli mer effektiva och flexibla genom sektorkopplingar till olika tekniker så som vätgas, värmepumpar och kylmaskiner? Och vad är egentligen bäst för nya bostadsområden – anslutning till fjärrvärmenätet eller individuella värmelösningar?

Områden

Fjärrvärme