Morgan Willis, Rise.

Publicerad: 2023-03-31

Bostäders flexibilitet – i teorin och i verkligheten

Hur stora är möjligheterna för flexibilitet i bostäder och hur ser husägare på att förändra sin komfort? Det undersöker Morgan Willis från Rise i projektet Bostäder för flexibilitet.

– Att det finns en teoretisk möjlighet att använda värmetrögheten i småhus som flexibilitetsresurs är allmänt känt, men finns den i verkligheten och hur stor är den i så fall? Det hoppas vi få svar på genom att styra och mäta i ett antal faktiska småhus, säger Morgan Willis, projektledare på Rise.

Drygt två tredjedelar av småhusen i Sverige värms helt eller delvis med el, oftast av en värmepump. Projektet Bostäder för flexibilitet utreder nu tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar för att kunna använda bostäders flexibilitet för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar i elnätet. På Termowebbinariet den 13 april kommer Morgan Willis berätta mer om projektet.

– Nu analyserar vi våra mätdata, men vi har redan indikationer. Det finns absolut flexibilitetsresurser som går att utnyttja, det svåra är att veta hur stora dessa är vid de tillfällen de faktiskt behövs. Det är inte säkert att värmepumpen arbetar som mest när behovet av flexibilitet är som störst, säger Morgan Willis.

I projektet ingår även ett tvärvetenskapligt avsnitt där husägarna intervjuas om vad det skulle innebära för dem att erbjuda sin energi, hur de ser på sin användning och sin komfort.

– På grund av elpriserna finns det ett extra stort intresse kring möjligheten att spara energi och minska sina kostnader. Vi ser även att temperaturvariationer, även utan styrning, är något som de boende är vana vid, säger Morgan Willis.

Men det finns fler frågor att besvara.

– Om vi styr värmepumpar i ett område, vilka kapacitetsproblem i lokalnätet kan vi faktiskt lösa? Är det värt den komplexitet aggregerad styrning av värmepumpar innebär eller är det bättre att bygga bort bristen? undrar Morgan Willis.

Han hoppas att projektets lärdomar från verkligheten kommer kunna knyta ihop det teoretiska med den praktiska och se vad som faktiskt går att genomföra.

– Så att vi inte har en övertro på vad man kan klara med flexibilitet. Vi behöver mer förståelse för hur styrning fungerar i verkligheten hur det påverkar de boende.

Temat för webbinariet är flexibilitet. Vad tror du om framtiden för flexibilitet, hur kommer den utvecklas?
– Vi kommer att behöva vara mer flexibla och anpassa vår elförbrukning framöver på ett eller annat sätt och det skulle förvåna mig om vi då inte tog tillvara på möjligheten att göra detta för storförbrukare, såsom värmepumpar och elbilar, där möjligheten till automatiserad styrning finns. Det återstår dock att se hur denna styrning kommer att se ut.

Vilka är de största utmaningarna för ökad flexibilitet – och vilka är de största möjligheterna?
– En möjlighet är att flexibiliteten finns utan att det behöver kosta i form av några negativa konsekvenser i form av minskad komfort. Det är på så sätt en lågt hängande frukt. Utmaningar utgörs snarare av den komplexitet som en aggregerad styrning av värmepumpar innebär. Vem ska styra, vad ska man styra efter, vem ska det gynna? Vi kommer troligtvis få se olika aktörer med olika tekniska lösningar och affärsupplägg med både vinnare och förlorare, säger Morgan Willis.

Ser du optimistiskt eller pessimistiskt på framtiden?
– Jag positiv till att vi framöver kommer att till viss del kunna anpassa vår elkonsumtion efter kapaciteten i näten och tillgång på el. Jag tror att värmepumparna kommer vara en del av lösning på de kommande utmaningarna för elsystemet.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.