Morgan Willis, Rise.

Publicerad: 2023-03-31

Bostäders flexibilitet – i teorin och i verkligheten

Hur stora är möjligheterna för flexibilitet i bostäder och hur ser husägare på att förändra sin komfort? Det undersöker Morgan Willis från Rise i projektet Bostäder för flexibilitet.

– Att det finns en teoretisk möjlighet att använda värmetrögheten i småhus som flexibilitetsresurs är allmänt känt, men finns den i verkligheten och hur stor är den i så fall? Det hoppas vi få svar på genom att styra och mäta i ett antal faktiska småhus, säger Morgan Willis, projektledare på Rise.

Drygt två tredjedelar av småhusen i Sverige värms helt eller delvis med el, oftast av en värmepump. Projektet Bostäder för flexibilitet utreder nu tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar för att kunna använda bostäders flexibilitet för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar i elnätet. På Termowebbinariet den 13 april kommer Morgan Willis berätta mer om projektet.

– Nu analyserar vi våra mätdata, men vi har redan indikationer. Det finns absolut flexibilitetsresurser som går att utnyttja, det svåra är att veta hur stora dessa är vid de tillfällen de faktiskt behövs. Det är inte säkert att värmepumpen arbetar som mest när behovet av flexibilitet är som störst, säger Morgan Willis.

I projektet ingår även ett tvärvetenskapligt avsnitt där husägarna intervjuas om vad det skulle innebära för dem att erbjuda sin energi, hur de ser på sin användning och sin komfort.

– På grund av elpriserna finns det ett extra stort intresse kring möjligheten att spara energi och minska sina kostnader. Vi ser även att temperaturvariationer, även utan styrning, är något som de boende är vana vid, säger Morgan Willis.

Men det finns fler frågor att besvara.

– Om vi styr värmepumpar i ett område, vilka kapacitetsproblem i lokalnätet kan vi faktiskt lösa? Är det värt den komplexitet aggregerad styrning av värmepumpar innebär eller är det bättre att bygga bort bristen? undrar Morgan Willis.

Han hoppas att projektets lärdomar från verkligheten kommer kunna knyta ihop det teoretiska med den praktiska och se vad som faktiskt går att genomföra.

– Så att vi inte har en övertro på vad man kan klara med flexibilitet. Vi behöver mer förståelse för hur styrning fungerar i verkligheten hur det påverkar de boende.

Temat för webbinariet är flexibilitet. Vad tror du om framtiden för flexibilitet, hur kommer den utvecklas?
– Vi kommer att behöva vara mer flexibla och anpassa vår elförbrukning framöver på ett eller annat sätt och det skulle förvåna mig om vi då inte tog tillvara på möjligheten att göra detta för storförbrukare, såsom värmepumpar och elbilar, där möjligheten till automatiserad styrning finns. Det återstår dock att se hur denna styrning kommer att se ut.

Vilka är de största utmaningarna för ökad flexibilitet – och vilka är de största möjligheterna?
– En möjlighet är att flexibiliteten finns utan att det behöver kosta i form av några negativa konsekvenser i form av minskad komfort. Det är på så sätt en lågt hängande frukt. Utmaningar utgörs snarare av den komplexitet som en aggregerad styrning av värmepumpar innebär. Vem ska styra, vad ska man styra efter, vem ska det gynna? Vi kommer troligtvis få se olika aktörer med olika tekniska lösningar och affärsupplägg med både vinnare och förlorare, säger Morgan Willis.

Ser du optimistiskt eller pessimistiskt på framtiden?
– Jag positiv till att vi framöver kommer att till viss del kunna anpassa vår elkonsumtion efter kapaciteten i näten och tillgång på el. Jag tror att värmepumparna kommer vara en del av lösning på de kommande utmaningarna för elsystemet.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

21
jun
Termometer

Kallare värme och varmare kyla ger stora energi- och miljövinster

Genom att lagra lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla kan man undvika att använda högvärdig energi för att värma och kyla byggnader. På så vis sparas viktiga resurser, användandet av förnybar energi kan öka och koldioxidutsläpp minskas. En forskargrupp på KTH tar nu, för Energimyndighetens Termoprogram, fram ett underlag och en beräkningsmodell för att designa optimerade termiska lager.

Relaterade Event

Se alla event

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027.