Pågående

Got Heat: Nya vindar blåser på Gotland – värme, el och industri i samverkan för hållbarhet

Projektet ska utveckla en energisystemmodell för Gotland för att undersöka hur spillvärme från befintliga och planerade etableringar kan nyttjas i fjärrvärmenäten och för eventuella nya applikationer.

Projektets syfte är att skapa en helhetsbild av Gotlands värmesektor i dag och i framtiden och hur den genom samverkan med elsektorn och omgivande industri på Gotland kan bidra till hållbarhet. Både möjliga synergier och konflikter ska analyseras.

Exempelvis genereras stora mängder värme vid vätgasproduktion och från datorhallar. För att uppnå hög effektivitet krävs att värmen tas tillvara, men det kan innebära stora kostnader att överföra el till den plats där värme behövs i dag. Lokalisering av ny industri behöver ta hänsyn till detta.

Projektet kommer att lägga särskilt fokus på samverkan mellan aktörer från olika sektorer, såsom värmesektorn och industrisektorn. Det är nämligen inte alls säkert att samarbeten blir av bara för att de tekniska förutsättningarna finns, ytterligare pusselbitar behöver falla på plats.

Kunskapen som genereras i projektet kommer kunna appliceras på både andra öar samt länder och regioner. Särskilt berörs aktörer inom värme, el och industri.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och väntas pågå mellan september 2022 och december 2024.

Sammanfattning

Projektnamn

Got Heat: Nya vindar blåser på Gotland – värme, el och industri i samverkan för hållbarhet

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet
Andra involverade aktörer:  BRS Networks, Gotlands Energi, Maston, OX2 och Region Gotland

Projektledare

Sofia Klugman

Webbplats

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00456

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Avslutad

Bostäder som flexibilitetsresurs

Projektet ”Bostäder för flexibilitet” ska utreda de tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar det innebär att använda bostäder som en flexibilitetsresurs för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.