Avslutad

Standardiserad inmatningscentral för decentrala värmekällor i fjärrvärmesystem

Syftet med projektet är att ta fram en generell inmatningscentral för att ansluta decentraliserade värmekällor till fjärrvärmenätet och öka förutsättningarna för små industrier att anslutas till fjärrvärmenäten. Inom projektet designas en prefabricerad-central för decentraliserad inmatning, som efter inkoppling följs upp och utvärderas.

Syftet med projektet är att ta fram en generell inmatningscentral för att ansluta decentraliserade värmekällor till fjärrvärmenätet och öka förutsättningarna för små industrier att anslutas till fjärrvärmenäten. Inom projektet designas en prefabricerad-central för decentraliserad inmatning, som efter inkoppling följs upp och utvärderas. Projektet har potential att öka förutsättningarna för ökat nyttiggörande av överskottsenergi som annars går till spillo.

Projektets mål är:

  1. Formulera krav som är lämpliga att ställa i inkopplingspunkten för decentraliserad inkoppling av värmekälla framför allt enligt konceptet retur/fram men kan även omfattas av kombinationsanläggningar t ex sekundärt + retur/fram eller retur/retur + retur/fram.
  2. Designa en kommersiellt gångbar prefabricerad central för decentraliserad inmatning av spillvärme enligt konceptet retur/fram d v s inmatning av värme på fjärrvärmenätets framledning.
  3. Genomföra en förstudie för minst en installation med den utvecklade prefabricerade centralen.
  4. Följa upp minst en decentraliserad R/F-spillvärmeinstallation, under minst 3 månader, med syfte att studera om kravspecifikationen i anslutningspunkten kan upprätthållas och vilka kompromisser som behöver göras mellan olika krav från olika aktörer.
  5. Leverera en sammanfattning av projektet till internationella konferensen om fjärrvärme och -kyla som planeras 2020 (International symposium in District Heating and Cooling).

Sammanfattning

Projektnamn

Standardiserad inmatningscentral för decentrala värmekällor i fjärrvärmesystem

Organisation

Absolicon Solar Collector AB

Projektledare

Olle Olsson

Energimyndighetens projektnummer

P45992-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.