Markus Lindahl, Rise.

Publicerad: 2023-03-28

Värmepumpar kan stabilisera elnätet via molnlösningar

Värmepumpar skulle kunna bidra med efterfrågeflexibilitet till elnätet. Ett sätt kan vara med hjälp av en styrning via värmepumpstillverkarnas molnlösningar som kopplar ihop aggregatorer med enskilda värmepumpar. Men det finns flera utmaningar kvar att lösa, enligt Markus Lindahl från Rise, som leder studien Storskalig laststyrning av värmepumpar i elnätet.

– Jag tror att en bra lösning vore om en aggregator skickar styrsignaler via värmepumptillverkarnas molnlösningar, som i sin tur skickar rätt kommando till varje värmepump. Fördelen är att man då slipper installera mer hårdvara i värmepumparna, bara mjukvara, säger Markus Lindahl, projektledare på Rise, som under Termowebbinariet den 13 april kommer berätta om projektet Storskalig laststyrning av värmepumpar i elnätet.

Projektet ska identifiera hinder för att värmepumpar ska kunna bidra med flexibilitetstjänster i elnätet och även föreslå möjliga lösningar. Dessutom ska projektet föreslå en metod så att en balansansvarig eller aggregator kan kommunicera laststyrning till enskilda värmepumpar.

– Projektet är inte en del av Termo, men skulle egentligen passa bra där, säger Markus Lindahl.

Ett hinder för att värmepumpar ska kunna bidra med efterfrågeflexibilitet är de krav på mätnoggrannhet som Svenska kraftnät ställer.

– I dag saknas elmätare i värmepumpar, säger Markus Lindahl.

En annan utmaning är cybersäkerhet. Med molnbaserad kommunikation finns risk att någon hackar systemet, vilket kan skapa problem för husägaren och även störa elnätet. Det är även krångligt att styra hundratals värmepumpar.

Dessutom kommer det behövas en fungerande affärsmodell.

– Vi har inte fokuserat på ekonomin, men man måste hitta en affärsmodell där flera aktörer kan få en del av kakan. Värmepumpsägaren behöver få något tillbaka, liksom tillverkarna och aggregatorn, säger Markus Lindahl.

Projektet ska vara klart till midsommar, då kommer man kunna lista vilka utmaningar som behöver lösas.

– Förutom regler kring mätosäkerhet kan det handla om tekniska bitar som hur snabbt värmepumpar kan reagera. Det är bättre om de inte behöva agera på sekunden, utan kan ha lite längre framförhållning.

Vad tror du om framtiden för flexibilitet, hur kommer den utvecklas?
– Jag tror att det blir en nödvändighet med flexibilitet och lager för att kunna jämna ut topparna, både för mer varierande elproduktion och för toppar exempelvis när alla ska ladda sin bil samtidigt. Det känns som ett sökande; vilka produkter ska hjälpa till med vad?

Ser du optimistiskt eller pessimistiskt på framtiden?
– Man får ändå vara optimist, även om det finns en hel del att lösa och det är bråttom att lösa det.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.