Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Huvudmålet är att följa ett projekt som installerar en ny fjärrvärmeteknik och systemlösning (4GDH) vid fjärrvärmeutbyggnad till ett område om ca 400 bostäder, och i samband med implementeringen kommer kunskap att byggas upp kring följande aspekter:

  1. Installationsmetoder för den nya tekniken
  2. Acceptansbeteende hos branschen av 4GDH-tekniken och
  3. Identifiering av hinder hos branschutövare för teknikskifte
  4. Kvalitetssäkring för och dokumentation av den nya tekniken

Sammanfattning

Projektnamn

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Organisation

Högskolan i Halmstad

Projektledare

Heidi Norrström

Energimyndighetens projektnummer

P48259-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.