Publicerad: 2023-02-03

Internationellt samarbete – IEA:s District Heating and Cooling

Ett webbinarium om hur IEA:s program inom fjärrvärme och fjärrkyla, IEA-DHC, främjar innovation och utveckling i Sverige och världen.

Energi- och klimatkrisen berör alla världens länder, därför är internationellt samarbete en styrka. Sverige ligger i framkant när det gäller termisk energi, som andra länder kan lära av. Samtidigt finns det toppmodern forskning och teknik som utvecklas av internationella aktörer som vi i Sverige kan lära av. Internationellt samarbete och delad kunskap ger synergier och skapar ett mer robust, smart och kostnadseffektivt energisystem.

Sverige är sedan 1974 medlem i International Energy Agency, IEA, som inom 22 samarbetsprogram arbetar för en säker och hållbar energiframtid – tillsammans med industrin och över nationsgränser. Fredag den 24 februari hade vi ett webbinarium om hur IEA:s program inom fjärrvärme och fjärrkyla, IEA-DHC, främjar innovation och utveckling i Sverige och världen.

Titta på inspelningen och lyssna till:

Presentationsbilder

230224 International samarbete med IEA-DHC presentation

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.