Publicerad: 2023-02-03

Internationellt samarbete – IEA:s District Heating and Cooling

Ett webbinarium om hur IEA:s program inom fjärrvärme och fjärrkyla, IEA-DHC, främjar innovation och utveckling i Sverige och världen.

Energi- och klimatkrisen berör alla världens länder, därför är internationellt samarbete en styrka. Sverige ligger i framkant när det gäller termisk energi, som andra länder kan lära av. Samtidigt finns det toppmodern forskning och teknik som utvecklas av internationella aktörer som vi i Sverige kan lära av. Internationellt samarbete och delad kunskap ger synergier och skapar ett mer robust, smart och kostnadseffektivt energisystem.

Sverige är sedan 1974 medlem i International Energy Agency, IEA, som inom 22 samarbetsprogram arbetar för en säker och hållbar energiframtid – tillsammans med industrin och över nationsgränser. Fredag den 24 februari hade vi ett webbinarium om hur IEA:s program inom fjärrvärme och fjärrkyla, IEA-DHC, främjar innovation och utveckling i Sverige och världen.

Titta på inspelningen och lyssna till:

 

Presentationsbilder

230224 International samarbete med IEA-DHC presentation

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027.