Pågående

Geothermal Community Heat technology and Transfer

Syftet med GeoCoHorT är att påskynda övergången till 4:e generationens fjärrvärme och kylning (4GDHC), genom att utvärdera, optimera och demonstrera integrationen av ytlig geotermisk värmeutvinning med andra förnybara källor och smarta byggnader.

Syftet med GeoCoHorT är att påskynda övergången till 4:e generationens fjärrvärme och kylning (4GDHC), genom att utvärdera, optimera och demonstrera integrationen av ytlig geotermisk värmeutvinning med andra förnybara källor och smarta byggnader.

Målet är att skapa ett verktyg som optimerar DH-nätverksdesign för bästa utnyttjande av lokala förnybara energikällor, som kan användas av både energibolag för planering och investeringsstrategier och samhället (t.ex. byggnadsägare) för att förbättra integrationen av smarta byggnader.

En huvudfallstudie i Limerick, Irland kommer att tillhandahålla en demonstrationsplats. Värmen från Shannons flodmynning kommer att återvinnas och levereras till ett smart distrikt genom värmepumpar som drivs av intermittent förnybar el och en lämplig DH-nätdesign. Den svenska fallstudien kommer att involvera ett DH-företag och en bostadsindustri med syfte att förbättra hållbarheten i våra städer, med rättvisa lösningar för hela samhället.

Projektet hanteras inom ramen för ERA-NET Geothermica och JPP Smart Energy Systems (SES) gemensamma utlysning.

Sammanfattning

Projektnamn

Geothermal Community Heat technology and Transfer

Organisation

Mälardalens Universitet

Projektledare

Valentina Zaccaria

Energimyndighetens projektnummer

P2022-01039

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.