Publicerad: 2023-02-06

Viktigt att tänka nytt för framtidens fjärrvärmeaffär

Fjärrvärmens affärsmodell som vi känner den i dag kommer att förändras. I framtiden blir det viktigt att samarbeta med sina mest engagerade kunder för att utveckla sitt erbjudande till alla kunder, tror Kristina Lygnerud från IVL.

Hon har nyligen lämnat in slutrapporten för ett av projekten inom International Energy Agency:s portfölj inom fjärrvärme och fjärrkyla, Affärsmodellen för fjärrvärme 2050. På Termos webbinarium den 24 februari kommer Kristina Lygnerud berätta om projektet.

– Det är ett av de roligare projekten jag har jobbat med. Vi har tittat i kristallkulan för att ta reda på hur affärsmodellen för fjärrvärme kan se ut i framtiden.

Projektet har genom litteraturgenomgång analyserat vart EU:s energipolitik är på väg, vilka mål som finns för 2050. Man har också jämfört fyra olika marknader: Sverige och Danmark som två mogna fjärrvärmemarknader, Tyskland som är en bit på väg samt Frankrike som har en längre bit kvar och gått igenom litteratur kring konkurrens, fjärrvärmens roll och de nationella energimålen i dessa länder.

Utifrån resultaten gjordes sedan drygt 50 intervjuer i de 4 länderna med olika typer av kundgrupper, bland annat större fastighetsägare, prosumenter som både genererar och konsumerar fjärrvärme, villaägare och mindre industrier. Detta för att förstå vad kunder vill ha från sina värmeleverantörer i dag och i framtiden.

Litteraturgenomgång och intervjuer låg till grund för att ta fram randvillkor för framtidens fjärrvärmeaffär. Utifrån dessa togs sedan två framtida kundvärden fram och affärsmodeller för dessa.

– Vi tror att affärsmodellen kommer att se annorlunda ut alltifrån kundsegment, aktiviteter, resurser till partnerskap.

– En sak som vi funderade mycket på var vilket beteende man kan förvänta sig av kunder i framtiden. Först tänkte vi i banor av att kunderna utvecklas till ”energi medborgare” som medvetet och engagerat tar sig an sin energiförbrukning men vi kom fram till att beteendet troligtvis är samma 2050 som det är idag, alltså att majoriteten inte engagerar sig så aktivt. Därför behövs en högre digital nivå i bolagen som möjliggör för kund att göra energieffektiva val på ett enkelt sätt, kanske genom en app eller dess motsvarighet 2050.

Men en mindre grupp konsumenter kommer vilja vara med och påverka fjärrvärmebranschen.

– Den här lilla gruppen som vi kallar ”cocreators” är engagerade och tillsammans med dem skapar fjärrvärmeföretagen nya lösningar. Man investerar i gemensamma tillgångar och kopplar ihop sina processer för att nå nya win-wins. Dessa kunder måste fjärrvärmeföretagen värna. Genom att samarbeta med dem kan man göra sitt huvudsakliga erbjudande, till majoriteten, bättre säger Kristina Lygnerud.

Enligt henne är tendensen i dag att företag värnar den affärsmodell de har, för att den har fungerat hittills.

– Att arbeta vidare med det som man har på plats och det man vet fungerar är vanligt. Vad som är viktigt för framtiden är att våga tänka nytt säger Kristina Lygnerud

Temat för webbinariet är internationellt samarbete. Hur tycker du att det fungerar i praktiken?

– Europa har ett behov av att fasa ut sina fossila bränslen. Fjärrvärmesverige har redan gjort den resan när man gick över till biomassa, så jag ser att förändringstrycket är störst internationellt. Samarbetsprojekt gör att andra länder inte behöver göra samma resa som Sverige har gjort, de behöver inte ta alla steg som man tog i Sverige utan kan gå direkt på sådant som restvärme.

Kristina Lygnerud ser en risk i energiomställningen överlag och det är att man verkar tro att man måste hitta på något nytt och revolutionerande för att kunna ställa om och att man nästan glömmer det som redan finns – som fjärrvärme.

Sedan finns det en annan risk med energiomställningen som pågår, anser Kristina Lygnerud.

– Oftast tänker vi teknik först och affärsmodell sen. Det kan ju leda till att man investerar mycket i något som inte fungerar kommersiellt. Jag försöker föra en affärsmodellsdiskussion samtidigt som den tekniska, men jag upplever att det oftast är mindre aktivitet på det området.

Ser du optimistiskt eller pessimistiskt på framtiden?

– Jag är både optimist och pessimist.  Jag ser att vi har stora möjligheter att fatta rätt energibeslut just nu men pessimisten i mig undrar hur väl genomtänkta vissa beslut, som fattas snabbt, är.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.