Nathalie Fransson, IVL.

Publicerad: 2023-10-24

”Tekniken är inte utmaningen för att utnyttja restvärme”

Spillvärme från industrier i Kiruna och Boden fick stort utrymme när Termodagen arrangerades den 19 oktober. För Boden är en utmaning att invånarantalet behöver öka med 25 procent, från Kiruna lyftes frågan hur man kan få olika organisationer att samarbeta snarare än tekniska utmaningar.

Energigemenskaper var ett av ämnesområden när Termoprogrammet arrangerade sin årliga heldagskonferens Termodagen den 19 oktober, i år på Citykonferensen i Stockholm. På plats var ett 80-tal forskare och representanter från värme- och kylabranschen.

– Vem ska ta vilken roll i en energigemenskap? frågade moderatorn Kjerstin Ludvig från konsult- och forskningsföretaget Profu.

Marcus Nystrand från Uppsala kommun, hade tidigare under dagen presenterat Uppsalas ”mobilitetshus” Dansmästaren med bland annat batterilager, solceller och möjlighet att använda spillvärme från en livsmedelsbutik i huset. Han svarade Kjerstin Ludvig att det krävs mycket kunskap.

– Det behövs en sammanhållande kraft som en kommun eller ett energiföretag, om medborgarna styr för mycket blir det svårt.

Adnan Ploskic från KTH var inne på samma spår.

– Det krävs samarbete mellan staden och energileverantören. Ska vi få fungerande delning av värme och kyla måste vi tänka på stadsplaneringen, sa Adnan Ploskic.

Energin är en spännande möjliggörare

Ett annat tema från dagen var spillvärme från industrier. Håkan Nordin från Boden Business Agency berättade om kommunens utmaningar och möjligheter som följer med H2 Green Steels planer på att producera fossilfritt stål i kommunen. Med etableringen följer det som kan bli Europas största produktionsanläggning av vätgas.

– Hur kan vi använda restvärmen från vätgasproduktionen? Energin är en spännande möjliggörare. Kommunen har gått från utflyttning till hur kan vi ta hand om alla som kommer hit för att jobba? I dag är vi 25 000 invånare i kommunen och vi behöver bli 5 000 till, sa Håkan Nordin.

Säsongslager av spillvärme är lönsamt

Nathalie Fransson från IVL presenterade Termoprojektet Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme, som handlar om hur spillvärmen från LKAB ska kunna tas tillvara. En slutsats projektet visat är att säsongslager av spillvärme är lönsamt.

– Men ska det göras ligger mycket på energibolagen, för en aktör som LKAB är spillvärmen en jätteliten del av verksamheten. Det är inte de tekniska utmaningarna som är det svåra för restvärme, utan hur man får två organisationer att samarbeta på ett bra sätt. Framgångsfaktorer vi har identifierat är vikten av att bygga och våra relationen, gör det uthålligt och se er inte som kund och leverantör utan som två parter som samarbetar, sa Nathalie Fransson.

Mer från Termodagen:

Energieffektivisering och affärsmodeller i fokus för fastighetsmarknaden
Beslut om Termoprogrammets förlängning kommer före jul

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.