Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Dagens fjärrvärmenät kommer att användas under lång tid, förutsatt att det sker ett effektivt och selektivt utbyte av utslitna delar baserat på korrekta metoder för statusbestämning och livslängdsprediktering. Vi känner till effekten av temperatur och att mekaniskt belastade rör bryts ned betydligt snabbare.

I projektet ska vi dels i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten, dels utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

En grundläggande kunskap om digitalisering samt sambandet mellan olika spänningsnivåer och nedbrytningshastigheten kommer att erhållas genom laboratorieförsök.

Effekterna av mekanisk spänning kommer också att utvärderas från fälttester. En viktig del kommer också att vara samarbete och erfarenhetsutbyte kring åldring och livstidsprognoser med experter både inom landet och internationellt.

Sammanfattning

Projektnamn

Långtidseffekter av repetitiva axiella belastningar på FV-rör och deras betydelse för livslängden

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB, FV Konsult i Väst HB, E.ON Energiinfrastruktur AB, Göteborg Energi Aktiebolag, Jönköping Energi Aktiebolag, Kraftringen Energi AB, Powerpipe Systems AB, Vattenfall AB, Öresundskraft AB, Cederkrantz Gård & Konsult AB

Projektledare

Nazdaneh Yarahmadi

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00445

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.