Christopher Bales.

Publicerad: 2023-02-06

Värmelagring en allt viktigare systemtjänst i framtiden

Hur många storskaliga groplager för solvärme kan vi ha i Sverige? Det undersöker professor Christopher Bales. Han tror att debatten om hur skogen ska användas öppnar möjligheter för mer solvärme i fjärrvärmesystemet.

– Lagring kommer vara superviktigt i framtiden, där finns stora möjligheter. I Sverige kretsar mycket av debatten just nu kring el, batterier och vätgas, men det finns mycket vi kan göra med värmelager, säger Christopher Bales, professor i energiteknik vid Högskolan i Dalarna.

Ett av projekten inom Termo är Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden. Det är en potentialstudie som i ett första skede handlar om att identifiera var i Sverige man eventuellt kan ha groplager som ligger tillräckligt nära fjärrvärmeanläggningar.

Steg två att göra förstudier ihop med fjärrvärmebolag och steg tre en potentialstudie, en extrapolering för hela Sverige över hur många anläggningar som kan vara aktuella baserat på teknik, ekonomi och geologi. Projektledare är Christopher Bales, som under Termowebbinariet den 24 februari kommer berätta mer om studien, som pågår till slutet av 2024.

– Potentialen för soldriven fjärrvärme kan vara upp till 6 TWh per år, enligt en studie från Energimyndigheten från 2021. I Danmark finns kommersiella lösningar för storskalig solvärme med lager, men i Sverige har man inte undersökt groplager än, säger Christopher Bales.

En avgörande skillnad mellan Danmark och Sverige är att här är det ofta nära till berggrunden, medan det i Danmark är tjockare gruslager. Och om man behöver spränga bort berg ökar kostnaden snabbt.

– Men det finns möjligheter, exempelvis där det finns rullstensåsar eller liknande.

Christopher Bales tror att värmelagringens potential att vara en systemtjänst för hela energisystemet blir en viktig pusselbit framöver, både som säsongslagring mellan sommar och vinter och för kortvariga fluktuationer. Frågor som återstår att undersöka är bland annat när decentraliserade lager i fastigheter är bäst och när det passar bättre med storskalig lagring som groplager.

– En utmaning för groplager är de geologiska förutsättningarna, det finns färre än tio kommersiella stora groplager i världen. En annan utmaning är hur locken ska konstrueras. För Sveriges del tillkommer där hur man ska hantera lasten från snö.

Christopher Bales tror att intresset för att använda solvärme kommer att öka i Sverige. Orsaken är den växande debatten om skogen som kolsänka och om biologisk mångfald.

– I Europa finns krafter som vill begränsa användningen av bioenergi. Skogen ses som en värdefull resurs och debatten om hur den ska användas kommer fortsätta under lång tid. Då kommer vi behöva fundera mer på andra energikällor.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.