Pågående

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark. Mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme även i Sverige. Projektet genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris.

Storskalig solvärme för fjärrvärme har ökat snabbt och tekniken har kommersialiserats i Danmark med över 100 installationer. System med hög andel solvärme och säsongslagring med stora groplager finns i ett flertal system.

De ekonomiska förutsättningarna i Sverige är inte lika bra som i Danmark men mycket talar för att en ökad konkurrens om biomassan leder till högre bioenergipriser och bättre lönsamhet för solvärme.

Potentialen för soldriven fjärrvärme är 0,17 – 6,0 TWh/år, beroende på antagna kostnader, enligt Energimyndighetens studie från 2021.

Detta projekt tar avstamp i de system med bäst förutsättningar som påpekades av rapporten och genomför teknoekonomiska fallstudier på tre olika fjärrvärmenät med (koncentrerande) solfångare och groplager som även används med värmepumpar vid tider av lågt elpris. Avslutningsvis extrapoleras resultaten med hjälp av spatial analys för att uppskatta antalet liknande system som skulle kunna vara realistiskt genomförbara i Sverige.

Sammanfattning

Projektnamn

Soldriven fjärrvärme med groplager för svenska förhållanden

Organisation

Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Absolicon Solar Collector AB

Projektledare

Christopher Bales

Kontakt

cba@du.se

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00461

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.