Avslutad

El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna, etapp III

Ju mer ett fjärrvärmesystem är sammankopplat med elmarknaden, till exempel om kraftvärme är ett dominerande inslag, desto mer påverkas det av elsystemet.

Den ökade variabiliteten på elmarknaden leder till nya utmaningar kring styrbarhet, reservkraft och andra systemtjänster i elsystemet. Som en följd av detta kommer elsystemet med stor sannolikhet att knytas närmare andra delar av energisystemet. Det gäller inte minst värmemarknaden där fjärrvärme har en framträdande roll.

Här har forskarna i detalj analyserat hur de svenska fjärrvärmesystemen påverkas av förändringar i elsystemet och, omvänt, hur fjärrvärmesystemen kan bidra under perioder då elbalansen är ansträngd eller då utbudet av el till låga priser är extra stort på elmarknaden.

Beroende på vilken typ av förändringar som avses så inverkar det på det ekonomiska resultatet. Det handlar exempelvis om mer eller mindre variabel elproduktion, mer eller mindre styrbar effekt eller kanske årliga variationer i väder, vilket via elpriset inverkar på hur anläggningarna körs i fjärrvärmesystemen, på produktionskostnaden för fjärrvärme och slutligen på ekonomin.

Ju mer ett fjärrvärmesystem är sammankopplat med elmarknaden, till exempel om kraftvärme är ett dominerande inslag, desto mer påverkas det av elsystemet.

Sammanfattning

Projektnamn

El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna, etapp III

Organisation

Energiforsk
Deltagande aktörer: Thomas Unger, Johan Holm från Profu har utfört projektet

Projektledare

Fredrik Martinsson

Energimyndighetens projektnummer

38586-3

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.