Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

I ett tidigare Propac-projekt inom Termo demonstrerades en Split AC med mindre än 150 g propan som köldmedium och med en nominell kyleffekt av 3.5 kW – Propac 1.0. En produkt som bygger på denna teknik kan få stor positiv inverkan på klimatet eftersom det produceras fler än 100 miljoner luftkonditioneringsapparater per år. De använder köldmedier som utgör kraftiga växthusgaser och som kommer att förbjudas inom en snar framtid, enligt Montrealprotokollet och Kigalitillägget.

Trots att propan är brandfarligt, blir produkten säker tack vare att den bara innehåller 150 gram. Det är väsentligt mindre än konventionella system, men innebär nya utmaningar och krav på tekniska lösningar.

Tekniken, som vi kallar ”minimum charge”-teknologi, innebär att mängden köldmedium minimeras i alla komponenter och förbindelserör. Det medför att köldmediet inom sekunder kan få en ogynnsam fördelning.

Propac Control ska utarbeta strategier för god fördelning av köldmedium inom systemet och dess komponenter vilket är nödvändigt för hög effektivitet och lång livslängd.

Mål med teknologin är att minska miljöbelastningen, ta fram en produkt som kräver litet utrymme och använder sig av naturligt köldmedium. Därför är effektivitet av högsta vikt. Projektet ska därför utreda möjligheter att ytterligare förbättra verkningsgraden, som för Propac 1.0 var ungefär i nivå med medelvärdet av vad motsvarande konventionella system har.

Projektet stöds av globala företag och forskare som representerar kunskap och erfarenhet inom relaterade tekniker. Kunskapen som byggs upp implementeras direkt inom organisationer som kan få ”minimum charge” att introduceras kommersiellt.

Propac Control drivs av Gränges, Nibe, Sanhua, ebmpapst, Linde, Dometic, Lundahl, Sanden, KTH Energy Technology

 

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår September 2022 – Maj 2024.

Sammanfattning

Projektnamn

Propac Control

Organisation

Klas Andersson Engineering
Deltagande aktörer: Gränges, Nibe, Sanhua, ebmpapst, Linde, Dometic, Lundahl, Sanden, KTH Energy Technology

Projektledare

Klas Andersson

Kontakt

klas@ka-e.se

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00449

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.