Pågående

Högupplöst mappning av fjärrvärmekällor

Med denna studie vill vi utveckla ett högupplöst geografiskt informationssystem, som kan kartlägga potentialen för de förnybara och återvinningsbara värmekällorna, och analysera kostnadseffektiva sätt att matcha källorna och möjligheter till säsongslagring med byggnadernas värmebehov.

Här ska högupplöst data om fjärrvärmeskällor i europeiska städer samlas och analyseras. Målet är att hitta förnybara värmekällor och återvunnen värme som kan användas i fjärrvärmesystemet. Målet är förstås att eliminera fossilbränslen i fjärrvärmen.

Fossila bränslen står fortfarande för 7 procent av fjärrvärmens tillförda energi i Sverige. Att ersätta den sista andelen fossila bränslen med förnybar och återvunnen värme är svårt, men avgörande för att Sverige ska bli hållbart år 2040. Det är viktig för fjärrvärmesektorn att undersöka var olika värmekällor är lokaliserade, hur stor potential som finns och hur man effektivt matchar dem med behovet från byggnader. Här utvecklas ett högupplöst geografiskt informationssystem, som kan kartlägga potentialen för förnybara och återvunna värmekällor. Projektet ska också analysera kostnadseffektiva sätt att matcha källorna och möjligheter till säsongslagring med byggnadernas värmebehov.

Projektet består av tre delar, där den första omfattar datainsamling och mappning vilket görs av Energiteknik på KTH. I den andra delen av projektet ska Energiteknik analysera resultaten och etablera Stockholm Heat Atlas. I den tredje delen ska vi matcha kallorna och kundlast för att utforma ren energiöverföring strategier. Resultat av den första delen från projektet finns i publikation nedanför:
Su, C., Dalgren, J., & Palm, B. (2021). High-resolution mapping of the clean heat sources for district heating in Stockholm City. Energy Conversion Management, 235, 113983. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.113983

Fossila bränslen står fortfarande för 7% av fjärrvärmens tillförda energi i Sverige. Att eliminera den sista andelen fossila bränslen med förnybar och återvunnen värme är svårt, men avgörande för att Sverige ska bli hållbart år 2040. Det är i fokus för fjärrvärme-sektorn att undersöka var olika värmekällor är lokaliserade, hur stor potential som finns och hur man effektivt matchar dem med behovet från bebyggelsen.

Med denna studie vill vi utveckla ett högupplöst geografiskt informationssystem, som kan kartlägga potentialen för de förnybara och återvinningsbara värmekällorna, och analysera kostnadseffektiva sätt att matcha källorna och möjligheter till säsongslagring med byggnadernas värmebehov. Med denna forskning kommer den svenska fjärrvärme-sektorn att ha ett revolutionerande verktyg till sitt förfogande, ett som är effektivt för att integrera och använda rena värmekällor och lagringar för att eliminera resterande fossilbränslen i fjärrvärme.

Sammanfattning

Projektnamn

Högupplöst GIS-mappning av värmekällor för fjärrvärme.

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Hatef Madani Larijani

Energimyndighetens projektnummer

51538-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Ranagård med ny 4GDH-teknik

Projektet utför en transdisciplinärt studie i samband med implementering av en ny fjärrvärmeteknik (4GDH) till ett bostadsområde, för att studera teknikacceptans av bygg- och installationsbranschen samt identifierar vilka hinder som uppstår vid införande av ny teknik.

Områden

Fjärrvärme

Pågående

Hur belastningar påverkar livslängden på fjärrvärmerör

Projektet ska i detalj undersöka långsiktiga effekter av cykliska mekaniska belastningar på nedbrytningshastigheten hos fjärrvärmerör, och även utveckla en ny modell för beräkning av förväntad livslängd som tar hänsyn till kombinerade effekter av hög temperatur och repetitiva axiella belastningar.

Områden

Fjärrvärme

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.