Pågående

Ectogrid – Delad energi för ett hållbarare samhälle

Det här projektet tar fram ny kunskap, simuleringsmodeller och verktyg för utveckling och optimering av delade energilösningar med temperaturkrav som är så låga att det är möjligt att tillvarata och nyttiggöra spillenergi från bostäder, lokaler och processer.

För att dela energi mellan byggnader ska här möjligheten att använda lågtempererade fjärrnät modelleras och analyseras. Intresset för att optimera energinät är stort. En optimering gör det möjligt att minska effektbehovet i samhället och vilket underlättar omställningen till en förnybar energiförsörjning.

För att göra samhället mer hållbart, miljömässigt, ekonomiskt och socialt behövs nya energilösningar. Ett intressant alternativ bygger på principer att dela energi mellan byggnader. Ett exempel på sådan lösning är E.ON:s ectogrid, som använder avsevärt mycket lägre temperaturer för att återvinna energiströmmar.

Det här projektet tar fram ny kunskap, simuleringsmodeller och verktyg för utveckling och optimering av delade energilösningar med temperaturkrav som är så låga att det är möjligt att tillvarata och nyttiggöra spillenergi från bostäder, lokaler och processer. Nätet ectogrid använder ett rörpar, värmepumpar i byggnaderna, termisk lagring i byggnaderna och ett externt lager för att möjliggöra delad energi. Projektgruppen är tvärdisciplinär och med bred och djup kompetens inom teknik, simulering och brukaraspekter. Projektet skapar modeller för simuleringar men föreslår och testar även mer anpassade värmepumpar för sådana nät.

Sammanfattning

Projektnamn

Ectogrid – Delad energi för ett hållbarare samhälle, nytta och optimering av lokala energiöverskott.

Organisation

Installationsteknik, Lunds universitet
Deltagande aktörer: Rise, E.ON, Danfoss, Nibe, Enertech, Lambertsson, Qvantum

Projektledare

Dennis Johansson

Energimyndighetens projektnummer

45952-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

11
maj

Ny rapport ger det senaste inom värmepumpsteknik

Värmepumpar är en av nyckellösningarna för att nå klimatmålet globalt. IEA HPT är ett internationellt forskningssamarbete kring värmepumpsteknik där Sverige deltar tillsammans med 16 andra länder för att utveckla nya lösningar. Inom samarbetet har en årsrapport tagits fram som ger en överblick över höjdpunkter under 2021 och pågående aktiviteter inom samarbetet.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

Relaterade Event

Se alla event