Avslutad

Ectogrid – Delad energi för ett hållbarare samhälle

Det här projektet tar fram ny kunskap, simuleringsmodeller och verktyg för utveckling och optimering av delade energilösningar med temperaturkrav som är så låga att det är möjligt att tillvarata och nyttiggöra spillenergi från bostäder, lokaler och processer.

För att dela energi mellan byggnader ska här möjligheten att använda lågtempererade fjärrnät modelleras och analyseras. Intresset för att optimera energinät är stort. En optimering gör det möjligt att minska effektbehovet i samhället och vilket underlättar omställningen till en förnybar energiförsörjning.

För att göra samhället mer hållbart, miljömässigt, ekonomiskt och socialt behövs nya energilösningar. Ett intressant alternativ bygger på principer att dela energi mellan byggnader. Ett exempel på sådan lösning är E.ON:s ectogrid, som använder avsevärt mycket lägre temperaturer för att återvinna energiströmmar.

Det här projektet tar fram ny kunskap, simuleringsmodeller och verktyg för utveckling och optimering av delade energilösningar med temperaturkrav som är så låga att det är möjligt att tillvarata och nyttiggöra spillenergi från bostäder, lokaler och processer. Nätet ectogrid använder ett rörpar, värmepumpar i byggnaderna, termisk lagring i byggnaderna och ett externt lager för att möjliggöra delad energi. Projektgruppen är tvärdisciplinär och med bred och djup kompetens inom teknik, simulering och brukaraspekter. Projektet skapar modeller för simuleringar men föreslår och testar även mer anpassade värmepumpar för sådana nät.

Sammanfattning

Projektnamn

Ectogrid – Delad energi för ett hållbarare samhälle, nytta och optimering av lokala energiöverskott.

Organisation

Installationsteknik, Lunds universitet
Deltagande aktörer: Rise, E.ON, Danfoss, Nibe, Enertech, Lambertsson, Qvantum

Projektledare

Dennis Johansson

Energimyndighetens projektnummer

45952-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.