Avslutad

Digitalization and IoT technologies for Heat Pump Systems

In the project, KTH and RISE are actively contributing to the periodic workshops are organized and coordinated by the Annex 56, where representatives of companies and institutions from Sweden, Austria, France, Germany, Denmark, Norway and Switzerland collaborate to provide guidance, data and knowledge about heat pumping technologies with respect to IoT applications.

In the last decades, digital technologies became widely used in energy end-use sectors and digital solutions have been driving dramatic changes in the society. In the years to come, Heat Pumps are expected to turn more and more into connected devices contributing to the Internet of Things (IoT).

​The Research Annex 56 Internet of things for Heat Pumps, proposed by the International Energy Agency (IEA), aims at elaborating opportunities and challenges of IoT enabled Heat Pumps within the collaboration of worldwide experienced companies and institutions.

KTH, in collaboration with RISE, joined the Annex 56 with this national research project funded by Energimyndigheten, to contributing with research activities that will help the Heat Pump Swedish industry to move towards a cost-effective digitalization of Heat Pump systems through IoT and data-driven technologies. The project is developed with the support of SKVP (Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen), Thermia AB, NIBE Industrier AB and KTH Live In LAB.

In the project, KTH and RISE are actively contributing to the periodic workshops are organized and coordinated by the Annex 56, where representatives of companies and institutions from Sweden, Austria, France, Germany, Denmark, Norway and Switzerland collaborate to provide guidance, data and knowledge about heat pumping technologies with respect to IoT applications.

The project results will be published in the final report by December 2022.

Sammanfattning

Projektnamn

Digitalization and IoT technologies for Heat Pump systems.

Organisation

KTH Energy Technology
Deltagande aktörer: RISE, SKVP, Thermia AB, NIBE Industrier AB, KTH Live In LAB.

Projektledare

Davide Rolando

Energimyndighetens projektnummer

51501-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

11
maj

Ny rapport ger det senaste inom värmepumpsteknik

Värmepumpar är en av nyckellösningarna för att nå klimatmålet globalt. IEA HPT är ett internationellt forskningssamarbete kring värmepumpsteknik där Sverige deltar tillsammans med 16 andra länder för att utveckla nya lösningar. Inom samarbetet har en årsrapport tagits fram som ger en överblick över höjdpunkter under 2021 och pågående aktiviteter inom samarbetet.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

Relaterade Event

Se alla event