Avslutad

Långtidsprestanda hos större geoenergisystem

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera systemgränser, från markslinga till värmepump och distributionssystem.

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera systemgränser, från markslinga till värmepump och distributionssystem. Projektet ingår i det fyraåriga internationella samverkansprojektet IEA HPT Annex 52.

Det är ovanligt med uppmätta långtidsuppföljningar av prestanda, minst ett års data, med god kvalitet hos större geoenergianläggningar, trots att det har stort värde för fastighetsägare, såväl som driftpersonal, entreprenörer och leverantörer. Det saknas även konsensus kring vilka prestandaindikatorer som är bra att redovisa och hur man mäter och analyserar dem. I det här projektet ingår ett femtontal svenska geoenergianläggningar som utvärderas enligt samma metod.

Inom ramen för projektet har SEPEMOs systemgränser från 2012 utvecklats vidare. Detta för att hantera den variationsrikedom och komplexitet som återfinns hos större geoenergisystem som betjänar kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

Baserat på kunskap och erfarenheter från mätstudierna tas handledningar för instrumentering, mätning, osäkerhetsanalys, beräkning och redovisning av geoenergianläggningars prestanda fram. Resultaten bidrar till bättre instrumentering, uppföljning och optimering framtida geoenergianläggningar. Projektet är den svenska delen i det internationella samverkansprojektet IEA HPT Annex 52.

Sammanfattning

Projektnamn

Svenska långtidsmätningar av prestanda hos större geoenergisystem

Organisation

Svenskt Geoenergicentrum
Deltagande aktörer: Chalmers, KTH, RISE, Geostrata, Xylem, EON, Sweco, Akademiska Hus, ClimaCheck, EnergyMachines, IKEA Fastigheter, Castellum, EFVAB, Göteborg Energi, Vasakronan, Einar Mattson

Projektledare

Signhild Gehlin

Energimyndighetens projektnummer

45979-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Avslutad

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Pågående

Cirkulär teknisk-ekonomisk analys av energilagring

Projektet är ett delprojekt för den svenska delen i annexet “Economics of Energy Storage – EcoEneSto” inom IEA TCP Energy Storage. Målet är att ta fram modell för utvärdering av den tekniska prestandan tillsammans med ekonomisk genomförbarhet i dem integrerade energilagrings tillämpningarna, som uppvärmning, kylning, integrering av förnybar energi, med fokus på att förbättra systemeffektiviteten.

Pågående

Digitalization and IoT technologies for Heat Pump Systems

In the project, KTH and RISE are actively contributing to the periodic workshops are organized and coordinated by the Annex 56, where representatives of companies and institutions from Sweden, Austria, France, Germany, Denmark, Norway and Switzerland collaborate to provide guidance, data and knowledge about heat pumping technologies with respect to IoT applications.

Pågående

Energiexport från livsmedelsbutiker

I projektet kommer minst fyra fallstudier att studeras och bedömas med fokus på butikskyla, värmeåtervinning och komfortkyla. Erfarenheterna från projektet förväntas leda till flera verkliga fall av samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker.

Pågående

Fånga lågtempererad spillvärme

Projektet fokuserar på en innovativ lösning och ligger på en låg mognadsgrad på TRL-skalan (TRL 1-3). Dessa resultat skall fungera som en enklare proof-of-concept och kommer att presenteras vid konferenser och utställningar.

Områden

Övrigt