Avslutad

Långtidsprestanda hos större geoenergisystem

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera systemgränser, från markslinga till värmepump och distributionssystem.

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera systemgränser, från markslinga till värmepump och distributionssystem. Projektet ingår i det fyraåriga internationella samverkansprojektet IEA HPT Annex 52.

Det är ovanligt med uppmätta långtidsuppföljningar av prestanda, minst ett års data, med god kvalitet hos större geoenergianläggningar, trots att det har stort värde för fastighetsägare, såväl som driftpersonal, entreprenörer och leverantörer. Det saknas även konsensus kring vilka prestandaindikatorer som är bra att redovisa och hur man mäter och analyserar dem. I det här projektet ingår ett femtontal svenska geoenergianläggningar som utvärderas enligt samma metod.

Inom ramen för projektet har SEPEMOs systemgränser från 2012 utvecklats vidare. Detta för att hantera den variationsrikedom och komplexitet som återfinns hos större geoenergisystem som betjänar kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

Baserat på kunskap och erfarenheter från mätstudierna tas handledningar för instrumentering, mätning, osäkerhetsanalys, beräkning och redovisning av geoenergianläggningars prestanda fram. Resultaten bidrar till bättre instrumentering, uppföljning och optimering framtida geoenergianläggningar. Projektet är den svenska delen i det internationella samverkansprojektet IEA HPT Annex 52.

Sammanfattning

Projektnamn

Svenska långtidsmätningar av prestanda hos större geoenergisystem

Organisation

Svenskt Geoenergicentrum
Deltagande aktörer: Chalmers, KTH, RISE, Geostrata, Xylem, EON, Sweco, Akademiska Hus, ClimaCheck, EnergyMachines, IKEA Fastigheter, Castellum, EFVAB, Göteborg Energi, Vasakronan, Einar Mattson

Projektledare

Signhild Gehlin

Energimyndighetens projektnummer

45979-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Pågående

Optimal integration av storskaliga borrhålsfält i termiska nätverk

Termiska nätverk tillsammans med säsongslagring ger en lovande lösning för att integrera spillvärme och förnybara energikällor i energisystemet. Projektet fokuserar på modellering av termisk energilagring i borrhål och de utmaningar som följer av deras integration med termiska nätverk.

Områden

Geoenergi

Pågående

Propac Control

Projektet Propac Control adresserar utmaningarna med system för luftkonditionering med mycket liten köldmediemängd i förhållandet till köldmedieflödet. En felfördelning av köldmedium riskerar att skada komponenterna, försätta systemet i ett svängningstillstånd och minska verkningsgraden. Projektet ska utveckla och utvärdera strategier för kontrollsystem som hanterar dessa problem.

Pågående

3D-printing av värmeväxlare

Genom att tillverka värmeväxlare i 3D-printing kan man släppa de flesta restriktionerna relaterade till tillverkningen och tillåtas att tänka helt fritt. Det innebär helt nya möjligheter och initierar nya tankar om hur en värmeväxlare bör utformas. Vi kommer att utforma nya geometrier och optimera dem med hjälp av datorsimuleringar.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.