Pågående

Lokalt energisystem för utbyte av energiresurser

Det här projektet ska utveckla energisystem för stadsdelar där värme och kyla kan utbytas lokalt, direkt eller indirekt genom en gemensam energilagring. Det betyder att den totala energianvändningen minskar.

Det här projektet ska utveckla energisystem för stadsdelar där värme och kyla kan utbytas lokalt, direkt eller indirekt genom en gemensam energilagring. Det betyder att den totala energianvändningen minskar.

Projektets långsiktiga mål är att upprätta stadsdelar som utgör mikroenergisystem där det finns en lokal handel av energi som värme, kyla och el mellan olika fastighetsägare för att minska stadsdelens klimatavtryck.

I arbetet ingår design av energisystemet, att skapa en plattform för energihandel och att bygga upp en virtuell miljö – en så kallad digital tvilling av området Jonstaka och att utveckla en prototyp för digital handelsplattform.

Projektet ska också utarbeta en strategi för hur de resultat som projektet levererar kan växlas till hur det skulle kunna se ut i en framtida fastighetsbildning med gemensamhetsanläggningar och insamling av mätvärden för energiuppföljning.

Sammanfattning

Projektnamn

Lokalt energisystem för utbyte av energiresurser.

Organisation

Tornet
Deltagande aktörer: AFRY, Bengt Dahlgren AB, KTC Control AB, White arkitekter AB, ÅF Digital Solutions AB, Johannesberg Science Park, Chalmers Tekniska Högskola.

Projektledare

Henrik Oretorp

Energimyndighetens projektnummer

51526-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

Bostäder som flexibilitetsresurs

Projektet ”Bostäder för flexibilitet” ska utreda de tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar det innebär att använda bostäder som en flexibilitetsresurs för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar.

Avslutad

Lantbrukseffekten

Jordbrukens värme- och kylanläggningar har möjlighet att leverera överskottsel genom reglerbar elproduktion och därmed vara med och lösa de regionala och lokala effektbrister som flera tillväxtregioner upplever. Målet är att analysera den tekniska och ekonomiska potentialen för lantbrukssektorn i Skåne att bidra som flexibilitetsresurs och stötta elnätet.

Avslutad

Ny värmeväxlare i biogasanläggning

I detta projekt utvecklas en ny värmeväxlare för spillvärmeåtervinning från slam för en biogasanläggning. Den nya värmeväxlaren kommer att öka värmeövergångskoefficienten med nästan 100 procent vilket motsvarar en ökning av värmeöverföringen med 85 procent.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.