Pågående

Ecopack 2 utvecklar värmepumpsystem med små mängder naturligt köldmedium

Ecopack 2 syftar till att kunna hantera verkliga driftsfall med dynamiska förlopp och utveckla nödvändiga mät och styrmetoder för systemet.

Fokus för projektet är att utveckla mätmetoder och styrning, som till skillnad från konventionella metoder kan hantera de höga flöden av köldmedium som den typen av system uppvisar i relation till total köldmediefyllningen, och även tar hänsyn till den termiska kopplingen som den interna värmeväxlaren mellan systemet varma och kalla sida ger.

Viktor Ölén, projektledare.

I en tidigare etapp av projektet uppnåddes imponerande statiska resultat vid givna driftspunkter. Med 120 gram köldmedium levererades mellan 2 och 12 kW värme och en värmefaktor mellan 3,3 och 11 kunde uppmätas beroende på driftfall.

Ecopack 2 syftar till att kunna hantera verkliga driftsfall med dynamiska förlopp och utveckla nödvändiga mät och styrmetoder för systemet.

Sammanfattning

Projektnamn

Ecopack 2

Organisation

Svenska kyl- och värmepumpföreningen, KTH energiteknik, Danfoss, Nibe, Sanden och Nowab.

Projektledare

Viktor Ölén

Energimyndighetens projektnummer

2022-200711

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.