Pågående

Värme och kyla med termisk energilagring

Föreslagen termisk energilagring förväntas bidra till att sänka koldioxidutsläppen, förbättra människors miljö och livsvillkor samt minska den globala uppvärmningen genom ökad användning av förnybar energi.

Beskrivning

KTH:s forskargrupp för Strömnings- och klimatteknik har i fem doktorsavhandlingar inom samhällsbyggnad rapporterat energi och miljövinster med lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla. Forskningen har fått internationell uppmärksamhet och har nu anslutits till ett globalt forskningsinitiativ inom IEA ECES Annex 37, där energilagring inkluderas. Avsikten är att studera hur lagrad termisk energi som värme och kyla i mark kan bidra och göra tekniken ännu effektivare ur energi- och miljösynpunkt. Forskarutbildning ingår och examensarbeten förväntas stöda forskningen och lämna bidrag till undervisningen och till deltagande näringsliv.

Teknikkonsulten BFD Building Flow Design AB arbetar nära KTH i detta projekt och näringslivets intresse är stort. Avancerad termodynamisk simulering och energiberäkningsprogram ska användas i analysen. Högvärdig energi ska inte användas för att värma/kyla byggnader, utan för miljöns och vår egen skull ska vi använda lågvärdig energi vid måttliga temperaturer. Forskningsresultat som bidrar är i första hand kunskap om hur komponenter på bästa sätt ska kombineras i effektiva systemlösningar. Industrins och fastighetsförvaltarnas medverkan är värdefull.

Preliminära beräkningar visar att stora energi- och miljövinster kan uppnås om en samordning av lagrad energi och aktivt tillförd kan göras med optimal kontroll och god design.

En vetenskaplig artikel om projektet på Science Direct finns att läsa här.

Sammanfattning

Projektnamn

Lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla med termiskt lager för ökade energi- och miljövinster

Organisation

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Aktörer

BFD Building Flow Design AB, IEA Annex 37 (anslutna organisationer), Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, NCC, Bravida, BeBo och BeLok

Projektledare

Sasan Sadrizadeh

Kontakt

ssad@kth.se

Energimyndighetens projektnummer:

51490-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027.