Avslutad

Export av svenska energilösningar till Polska sjukhus

Energy Machines har tillsammans med LKAB Wassara tagit fram en skalbar energilösning som kan reducera klimatpåverkan från Polska sjukhus med mer än 70 procent.

Energy Machines har tillsammans med LKAB Wassara tagit fram en skalbar energilösning som kan reducera klimatpåverkan från Polska sjukhus med mer än 70 procent.

Den tekniska lösningen består av ett modulbaserat geoenergisystem, som kan leverera både värme och kyla till låg kostnad. Vi har paketerat lösningen tillsammans med förmånlig finansiering, så att den kan komma flera sjukhus och andra institutionella verksamheter till godo.

Ekonomin inom den offentliga sektorn i Polen är ofta ansträngd och det går därför inte att förvänta sig att investeringar som enbart syftar till att minska klimatpåverkan kommer att ske spontant. Det behövs en drivkraft och det är just det vår lösning erbjuder.

Många sjukhus i Polen saknar idag helt luftkonditionering. Tack vare vår lösning kan gamla och ineffektiva ventilations- och värmesystem bytas ut mot moderna luftkonditioneringssystem. Därmed får sjukhuset bättre inomhusklimat och lägre driftkostnad. Behovet av köpt energi minskas och klimatpåverkan kan därmed sänkas med mer än 70 %.

Detta är viktigt då Polens energisystem idag utgörs av mer än 85% kolbaserad energiproduktion och behöver ställas om för att EU’s klimatmål ska kunna uppfyllas.

Projektet har utförts inom en förstudie i samverkan med sjukhuset Szpital Wojewódzki i Sieradz.

Sammanfattning

Projektnamn

Genomförbarhetsstudie för export av smart geoenergi

Organisation

EnergyMachines Sweden AB, 556820-5214
Deltagande aktörer: LKAB Wassara, Neoenergy

Projektledare

Jens Termén

Energimyndighetens projektnummer

45982-2

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Pågående

Bostäder som flexibilitetsresurs

Projektet ”Bostäder för flexibilitet” ska utreda de tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar det innebär att använda bostäder som en flexibilitetsresurs för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar.

Pågående

Lantbrukseffekten

Jordbrukens värme- och kylanläggningar har möjlighet att leverera överskottsel genom reglerbar elproduktion och därmed vara med och lösa de regionala och lokala effektbrister som flera tillväxtregioner upplever. Målet är att analysera den tekniska och ekonomiska potentialen för lantbrukssektorn i Skåne att bidra som flexibilitetsresurs och stötta elnätet.

Pågående

Ny värmeväxlare i biogasanläggning

I detta projekt utvecklas en ny värmeväxlare för spillvärmeåtervinning från slam för en biogasanläggning. Den nya värmeväxlaren kommer att öka värmeövergångskoefficienten med nästan 100 procent vilket motsvarar en ökning av värmeöverföringen med 85 procent.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

21
jun
Termometer

Kallare värme och varmare kyla ger stora energi- och miljövinster

Genom att lagra lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla kan man undvika att använda högvärdig energi för att värma och kyla byggnader. På så vis sparas viktiga resurser, användandet av förnybar energi kan öka och koldioxidutsläpp minskas. En forskargrupp på KTH tar nu, för Energimyndighetens Termoprogram, fram ett underlag och en beräkningsmodell för att designa optimerade termiska lager.

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027.