Pågående

Bästa möjliga energiteknik för livsmedelsbutiker

Den mest energieffektiva livsmedelsbutiken som är möjlig att bygga idag är väldefinierad genom omfattande teoretiska studier och några av dess nyckelfunktioner har utvärderats individuellt i fältmätningar. Men systemet som helhet med alla designfunktioner, övervakningar och kontroll har inte byggts ännu.

I slutet av det här projektet kommer det mest energieffektiva, miljövänliga och kostnadseffektiva energisystem för kylning, uppvärmning och luftkonditionering i livsmedelsbutiker att byggas och utvärderas noggrant. Beräkningsverktygen och analysmetoderna för fältmätning valideras med hjälp av högkvalitativa data. Riktlinjer för hur man konstruerar, instrumentera, övervakar, utvärderar och jämför energisystem för livsmedelsbutiker kommer att dokumenteras och nästa generations energisystem kommer att föreslås och jämföras med framväxande alternativ.

Den mest energieffektiva livsmedelsbutik som är möjlig att bygga idag är väldefinierad genom omfattande teoretiska studier och några av dess nyckelfunktioner har utvärderats individuellt i fältmätningar. Men systemet som helhet med alla designfunktioner, övervakningar och kontroll har inte byggts ännu. Projektet ska med hjälp av industripartner hitta en butik som byggs under projekttiden, där forskarna är delaktig i systemdesign, att specificera nödvändiga instrument, identifiera dataloggningskraven och ha tillgång till data från alla energisystem i stormarknaden. Därefter ska systemets prestanda utvärderas fullständigt.

Projektet kommer att underlätta överföringen av forskningsresultat till en gemensam framtida praxis och kommer att ge feedback om oförutsedda praktiska hinder för att kunna genomföra det föreslagna systemkonceptet.

Sammanfattning

Projektnamn

Bästa möjliga energiteknik för livsmedelsbutiker: Att omsätta teori i praktik

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan
Deltagande aktörer: Advansor AB, Alfa Lu-Ve, Bravida Sverige AB, Danfoss AB, Green & Cool World Refrigeration, Huurre Sweden AB, ICA Fastigheter AB, IWMAC Operation Center AB, Refrico, Svensk Energi & Kylanalys AB

Projektledare

Samer Sawalha

Kontakt

Sotirios Thanasoulas, PhD student, soth@kth.se

Energimyndighetens projektnummer:

45958-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

22
dec

Helhetsperspektiv och samverkan är Termos styrkor

Termo är ett starkt program som bidrar med ett helhetsperspektiv inom området för värme och kyla. Kompetens har byggts upp för alla som har varit involverade i projektverksamheten, främst genom att doktorander involverats i projekten. Men bland annat resultat- och kunskapsspridningen kan förbättras, visar en utvärdering av Termo.

01
nov

Forskning och innovation inom värme har stor roll att spela för framtidens energisystem

Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och utformningen av framtidens energisystem. Dessutom blir värmepumpssektorn i Europa allt viktigare i och med EU:s omställning mot ett grönare elsystem och bort från gas. Det var två slutsatser som framkom när ”Termodagen – samspel i energisystemet" arrangerades i Stockholm i början av oktober 2022.

21
jun

Brinnande intresse för brännbara köldmedier

År 2020 tillverkades cirka 110 miljoner luftkonditioneringar och prognosen är 150 miljoner år 2027. Idag används i huvudsak icke naturliga, syntetiska köldmedier med hög växthuseffekt som måste ersättas. Projektet PROPAC har tagit fram en demonstration för en teknik i luftkonditioneringar av split typ som använder ett naturligt och miljövänligt, men brandfarligt köldmedium.

11
maj

Ny rapport ger det senaste inom värmepumpsteknik

Värmepumpar är en av nyckellösningarna för att nå klimatmålet globalt. IEA HPT är ett internationellt forskningssamarbete kring värmepumpsteknik där Sverige deltar tillsammans med 16 andra länder för att utveckla nya lösningar. Inom samarbetet har en årsrapport tagits fram som ger en överblick över höjdpunkter under 2021 och pågående aktiviteter inom samarbetet.

06
maj

Kan flexibla värmepumpar minska flaskhalsar i elnätet?

När andelen el från förnybara källor ökar leder det till att tillgången på el varierar alltmer. Den varierande tillgången kombinerat med nytillkomna flaskhalsar i näten ökar behovet av flexibilitet i energisystemet. Med hjälp av värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät kan flexibiliteten i elnätet öka.

25
apr
Hedenverket

Så skapas en lönsam vätgasaffär

Vätgas är en energibärare som spås få en viktig roll i framtidens hållbara energisystem. Med el från förnybar energi kan grön vätgas tillverkas av vatten. Genom att koppla vätgasproduktionen till fjärrvärmeanläggningar kan man skapa synergieffekter som ökar lönsamheten. Det menar projektledarna för projektet HyCoGen som tittar på vilka systemvinster som kan göras.

Relaterade Event

Se alla event