Avslutad

Bästa möjliga energiteknik för livsmedelsbutiker

Den mest energieffektiva livsmedelsbutiken som är möjlig att bygga idag är väldefinierad genom omfattande teoretiska studier och några av dess nyckelfunktioner har utvärderats individuellt i fältmätningar. Men systemet som helhet med alla designfunktioner, övervakningar och kontroll har inte byggts ännu.

I slutet av det här projektet kommer det mest energieffektiva, miljövänliga och kostnadseffektiva energisystem för kylning, uppvärmning och luftkonditionering i livsmedelsbutiker att byggas och utvärderas noggrant. Beräkningsverktygen och analysmetoderna för fältmätning valideras med hjälp av högkvalitativa data. Riktlinjer för hur man konstruerar, instrumentera, övervakar, utvärderar och jämför energisystem för livsmedelsbutiker kommer att dokumenteras och nästa generations energisystem kommer att föreslås och jämföras med framväxande alternativ.

Den mest energieffektiva livsmedelsbutik som är möjlig att bygga idag är väldefinierad genom omfattande teoretiska studier och några av dess nyckelfunktioner har utvärderats individuellt i fältmätningar. Men systemet som helhet med alla designfunktioner, övervakningar och kontroll har inte byggts ännu. Projektet ska med hjälp av industripartner hitta en butik som byggs under projekttiden, där forskarna är delaktig i systemdesign, att specificera nödvändiga instrument, identifiera dataloggningskraven och ha tillgång till data från alla energisystem i stormarknaden. Därefter ska systemets prestanda utvärderas fullständigt.

Projektet kommer att underlätta överföringen av forskningsresultat till en gemensam framtida praxis och kommer att ge feedback om oförutsedda praktiska hinder för att kunna genomföra det föreslagna systemkonceptet.

Sammanfattning

Projektnamn

Bästa möjliga energiteknik för livsmedelsbutiker: Att omsätta teori i praktik

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan
Deltagande aktörer: Advansor AB, Alfa Lu-Ve, Bravida Sverige AB, Danfoss AB, Green & Cool World Refrigeration, Huurre Sweden AB, ICA Fastigheter AB, IWMAC Operation Center AB, Refrico, Svensk Energi & Kylanalys AB

Projektledare

Samer Sawalha

Kontakt

Sotirios Thanasoulas, PhD student, soth@kth.se

Energimyndighetens projektnummer:

45958-1

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.