Pågående

Optimal integration av storskaliga borrhålsfält i termiska nätverk

Termiska nätverk tillsammans med säsongslagring ger en lovande lösning för att integrera spillvärme och förnybara energikällor i energisystemet. Projektet fokuserar på modellering av termisk energilagring i borrhål och de utmaningar som följer av deras integration med termiska nätverk.

Termiska nätverk tillsammans med säsongslagring ger en lovande lösning för att integrera spillvärme och förnybara energikällor i energisystemet. Det finns en mycket stor mängd värme i denna form som kan utnyttjas för att avsevärt minska resursanvändningen för uppvärmning av byggnader.

Men dessa kopplade system är till sin natur komplexa vad gäller design och drift och avancerade verktyg är nödvändiga för att dra nytta av deras kapacitet. Modellering och simuleringar är nyckeln eftersom de förutsäger operationsscenarier i virtuella miljöer. Begränsningar i modellering kan dock starkt begränsa deras omfattning och det värde de kan ge.

Detta projekt fokuserar på modellering av termisk energilagring i borrhål, BTES, och de utmaningar som följer av deras integration med termiska nätverk. Ett team av experter från KTH och Polytechnique Montréal kommer att arbeta med dessa utmaningar med målet att inkludera realistiska systemdrifter och möjliggöra bättre design och kontroll av systemet.

Sammanfattning

Projektnamn

INTEGRATE!GEO, Nästa generations verktyg för optimal integration av storskaliga borrhålsfält i termiska nätverk

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan, Polytechnique Montréal

Projektledare

Alberto Lazzarotto

Kontakt

alaz@kth.se

Energimyndighetens projektnummer

P2022-00486

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Långtidsprestanda hos större geoenergisystem

Att göra långtidsuppföljningar av prestanda av för större geoenergianläggningar har ett stort värde för fastighetsägare och leverantörer. Därför ska ett flertal större svenska geoenergianläggningars prestanda mätas och analyseras för flera systemgränser, från markslinga till värmepump och distributionssystem.

Områden

Geoenergi

Avslutad

Provborrning för kunskapsinsamling om djupgeotermi

Göteborg Energi behöver förstärka sin energiproduktion och utvärderar djup geotermisk energi som en del i morgondagens fossilfria fjärrvärmesystem. Fjärrvärme kan potentiellt utvinnas på 5-7 km djup under Göteborg där naturliga sprickor i berget öppnas upp för att skapa en geologisk värmeväxlare

Områden

Geoenergi

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.