Termometer

Publicerad: 2022-06-21

Kallare värme och varmare kyla ger stora energi- och miljövinster

Genom att lagra lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla kan man undvika att använda högvärdig energi för att värma och kyla byggnader. På så vis sparas viktiga resurser, användandet av förnybar energi kan öka och koldioxidutsläpp minskas. En forskargrupp på KTH tar nu, för Energimyndighetens Termoprogram, fram ett underlag och en beräkningsmodell för att designa optimerade termiska lager.

 — Det finns mycket lågvärdig energi i naturen, till exempel från solen, som vi bör använda. Genom att sänka temperaturen på använd värme, respektive höja temperaturen på kylan, så behöver vi ingen, eller mindre, el för att få ut den i byggnadernas värme-och kylsystem och det blir mer fördelaktigt att lagra, säger Sture Holmberg, professor emeritus på KTH, som deltar i projektet via sitt konsultbolag BFD Building Flow Design AB.

Forskarlaget på KTH har arbetat med frågan i flera år och redan presenterat fem doktorsavhandlingar på temat lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla. I projektet man driver inom Termoprogrammet, Lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla med termiskt lager för ökade energi- och miljövinster är professor Sasan Sadrizadeh projektledare. Här utvecklas nu ett digitalt simuleringsprogram som samordnar alla parametrar för att skapa så optimerade termiska lager som möjligt. Målet är att ta fram modeller för hur bland annat fastighetsägare ska göra för att använda sig av rätta temperaturområden vid drift.

— Vi tittar på hur komponenter på bästa sätt ska kombineras i effektiva systemlösningar. Vilken typ av lager är till exempel bäst för de behov man har i en byggnad? Är det borrhål eller stora tankar? Hur skall kontrollsystemet optimeras? Hur mycket värme eller kyla kan vi suga ut och hur ser behovet ut?

Preliminära beräkningar visar att stora energivinster kan uppnås genom att samordna lagrad och aktivt tillförd energi med optimal kontroll och god design. Intresset från näringslivet är stort, även internationellt. Projektet har fått en uppväxling genom att forskningen anslutits till ett globalt forskningsinitiativ inom IEA ECES Annex 37. Nästa steg här på hemmaplan är att testa genom implementering i en befintlig fastighet.

— Vi hoppas på att få finansiering för nästa fas av projektet där fastighetsbolaget Vasakronan redan tagit i bruk högtempererad kyla i en av sina moderna kontorsbyggnader (Juvelen) i centrala Uppsala, säger Sture Holmberg. För egen del vore det fantastiskt att se våra modelleringar och optimeringar blir verklighet. Att få vara med och bidra i omställningen till en miljövänlig teknik är den bästa pensionen för mig.

Läs mer om projektet >>

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

Bostäder som flexibilitetsresurs

Projektet ”Bostäder för flexibilitet” ska utreda de tekniska, sociala och marknadsmässiga utmaningar det innebär att använda bostäder som en flexibilitetsresurs för att lösa lokala och regionala kapacitetsutmaningar.

Avslutad

Lantbrukseffekten

Jordbrukens värme- och kylanläggningar har möjlighet att leverera överskottsel genom reglerbar elproduktion och därmed vara med och lösa de regionala och lokala effektbrister som flera tillväxtregioner upplever. Målet är att analysera den tekniska och ekonomiska potentialen för lantbrukssektorn i Skåne att bidra som flexibilitetsresurs och stötta elnätet.

Avslutad

Ny värmeväxlare i biogasanläggning

I detta projekt utvecklas en ny värmeväxlare för spillvärmeåtervinning från slam för en biogasanläggning. Den nya värmeväxlaren kommer att öka värmeövergångskoefficienten med nästan 100 procent vilket motsvarar en ökning av värmeöverföringen med 85 procent.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027.