Värmepump

Publicerad: 2022-11-29

Flyttad förbrukning kan spara pengar med framtidens värmepumpar

Termoprojektet “Comfort and climate box” undersökte möjligheterna för småhusägare med värmepumpar i kombination med solpaneler att spara pengar genom att flytta energiförbrukningen i tid. Resultatet: Med 2019 års elpriser var förutsättningarna för detta begränsade – men med dagens elpriser och variationer finns nu helt andra möjligheter.

– När vi drog igång projektet i början av 2020 var vi tidiga på bollen. I början fokuserade vi mycket på kombinationen med solpaneler, men blev alltmer säkra på att elpriserna skulle förändras och framför allt blir mer varierande. Hade vi gjort detta projekt ett eller två år senare, med de elpriser som gäller nu, hade vi fått helt andra resultat. Hur som helst så finns det goda möjligheter att med hjälp av styrning flytta elanvändningen i tiden, till när elen är billigare, eller belastningen i näten är lägre, säger projektledaren Caroline Haglund Stignor från Rise.

Projektet Comfort and climate box tittade på tre typer av värmepumpar i kombination med solceller och energilagring: bergvärmepump, luft/vattenvärmepump och frånluftsvärmepump. Syftet var att utvärdera olika alternativ för lagring av energi och styrning av denna med hjälp av olika algoritmer.

Ansökan skrevs 2019 och projektet drog igång i början av 2020. Det fanns flera olika parametrar att och faktorer att undersöka effekten av, berättar Caroline Haglund Stignor. Till exempel om det fanns pengar att spara på att ha en extra stor tappvarmvattentank för att lagra mer värme producerad med hjälp av el från solcellerna. Här fanns besparingar att göra, men om man ökade tankstorleken för mycket ökade också värmeförlusterna.

– Vi räknade även på hur mycket man kunde spara på att lagra värme i husets värmesystem, till exempel i radiatorerna eller i väggar och golv. Men många värmepumpstillverkare vi hade kontakt med trodde inte att småhusägare skulle vara beredda att ens riskera att rucka på sin komfort, genom att tillåta att inomhustemperaturen varierade, även om det var väldigt lite, säger Caroline Haglund Stignor.

Lösningen blev en prototyp med en extra värmelagringstank för radiatorvatten, vid sidan av tappvattentanken. En styralgoritm togs fram baserat på resultat och slutsatser från projektets beräkningar och prototypen utvärderades i ett labb hos Rise.

– Slutsatsen var att det fanns goda möjligheter att flytta förbrukning för att använda elenergi vid andra tillfällen, antingen då elpriset var lågt, eller då solcellerna producerade el, men 2019 års elpriser som vi hade räknat på var alldeles för låga och hade för liten variation för att det skulle bli några större besparingar. Priserna då varierade runt cirka 30–50 öre per kWh.

Efter att projektet var klart inledde Ryssland sin invasion av Ukraina och energikriget mot Europa, vilket har gett dagens nivå och volatilitet av elpriser.

– Vi kunde inte ens fantisera om sådana priser när vi skissade på förutsättningarna för våra beräkningar. Vi trodde elpriserna skulle komma att stiga och att de skulle bli mer varierande, men inte att de så snart skulle hamna på dessa nivåer, säger Caroline Haglund Stignor och fortsätter.

– Volatiliteten kommer sannolikt bestå, så egentligen skulle jag vilja räkna om resultaten. Jag är ganska säker på att det finns mycket att tjäna på att lagra värme i byggnadsstommen eller i en extra tank. Dessutom tror jag att acceptansen för att låta inomhustemperaturen variera en aning är betydligt större i dag, många människor har redan sänkt sin inomhustemperatur för att spara pengar, säger Caroline Haglund Stignor.

Nu behövs lösningar som möjliggör den här typen av styrningar och Caroline Haglund Stignor bedömer att många värmepumpstillverkare antingen redan har eller är på gång med integrerade lösningar för det. Dessutom finns det ett antal add-on lösningar på marknaden.

– Det som behövs framöver är en möjlighet att kunna samstyra värmepumpen med solceller, om man har sådana, men framför allt med installationer som kan ha hög effektförbrukning, exempelvis en laddbox för elbilar. Eftersom värmepumpen sannolikt är den produkt som kräver den mest sofistikerade styrningen av den här typen av installationer bör värmepumpstillverkarna ta ledning i att utveckla denna typ av integrerade styrning, antingen själva eller i samarbete med andra, säger Caroline Haglund Stignor.

Hennes råd är:

  • Är du tillverkare och ännu inte är på bollen med smart, flexibel och integrerad styrning, är det läge nu. Vi har goda möjligheter att utveckla, rulla ut och utvärdera denna typ av lösningar i Sverige, eftersom många redan nu har möjlighet till att få ett elprisavtal med timpris. Dessutom är det många som redan har en värmepump och allt fler skaffar solceller och elbil.
  • Jobbar du för en myndighet eller forskningsfinansiär – det finns ett stort behov av utveckling, utrullning, mätning och utvärdering av denna nya typ av lösningar.
  • För småhusägare – var medveten om att möjligheten finns för väldigt många, och du behöver inte ha solpaneler för att kunna spara pengar, även om det finns större besparingar att göra. Det går att spara pengar med smart styrning av sin värmepump utan att det sannolikt inte ens märks på komforten.

Läs slutrapporten här.

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.