Avslutad

Utveckling av energieffektivare luftvärmepumpar

Frostuppbyggnad på värmeväxlarytorna i luftvärmepumpar är ett problem i kallt klimat och orsakar driftstopp som kräver avfrostning, vilket kostar mycket energi. Målet är att minska behovet av avfrostning av luftvärmepumpar genom att utveckla funktionella ytbeläggningar på värmeväxlaren.  

Målet är att minska behovet av avfrostning av luftvärmepumpar genom att utveckla funktionella ytbeläggningar på värmeväxlaren.

Frostuppbyggnad på värmeväxlarytorna i luftvärmepumpar är ett problem i kallt klimat och orsakar driftstopp som kräver avfrostning, vilket kostar mycket energi. RISE har i tidigare projekt visat att en viss typ av ytbeläggning på värmeväxlarytorna är fördelaktig, på grund av långsammare frostuppbyggnad och snabbare avfrostning. I detta projekt arbetar vi med att vidareutveckla detta koncept, med målet att förbättra både funktionen och hållbarheten hos ytbeläggningarna. Luftvärmepumpar med högre energieffektivitet förväntas i förlängningen leda till ett ökat intresse för dessa som uppvärmningskälla för byggnader, vilket skulle bidra till ett mer hållbart energisystem.

Ytbeläggningsutvecklingen i projektet utförs av RISE Material och Ytdesign. En screening av olika ytbeläggningar görs av KTH Energiteknik i en specialbyggd vindtunnel, där frostuppbyggnad och avfrostning kan studeras i typiska betingelser hos en luftvärmepump. De mest lovande beläggningarna testas i större skala hos deltagande industriföretag. Resultat och slutrapport från projektet väntas i december 2022. Målgrupper som berörs av projektets resultat är aluminiumproducenter, värmeväxlar- och värmepumpstillverkare samt slutanvändare i form av husägare. Det finns även ett akademiskt intresse av resultaten tack vare den mer grundläggande forskningen som utförs i projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

FunCoat

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden
Deltagande aktörer: KTH Energiteknik, Danfoss, Nibe, Gränges

Projektledare

Mikael Järn

Energimyndighetens projektnummer

40345-3

Relaterade projekt

Se alla projekt

Avslutad

Utveckling av kombinerat energilager-värmeväxlare för PCM med luft som värmebärare

Projektet ska studera hur man kan utveckla ett kombinerat energilagervärmeväxlare med luft som värmebärare. Detta projekt är första steget i utvecklingen av ett innovativt PCM-baserat kylabatteri som kan användas för klimatsmart kyla i t ex frikyla, nattkyla för stora kondensorer, samt komfort i fordon vid avstannad motor och fler. Ny kunskap ger förståelse för de bidragande mekanismer som är inblandade i de kombinerade värmeöverförings- och fasändringsprocesserna i en PCM-värmeväxlare, och nyttjas till att ta fram en första prototyp som utvärderas i laborationsmiljö.

Avslutad

Innovativ energi- och effekteffektiv värmepump för småhus

Projektet avser att studera ett värmepumpssystem och effektivisera den ur både energi- och eleffektsynpunkt. Detta kommer att ske bl a genom att utveckla en ventilationsåtervinningsvärmeväxlare och utvärdera systemets funktionalitet och effektivitet experimentellt, samtidigt som teoretiska modeller för dess funktion utvecklas.

Pågående

Värmepumpar för torkning

Projektet syftar till att bygga internationell kunskap om resurseffektiv torkning med värmepumpsteknik. I projektet kommer man att samla in svenska fallstudier med fokus på industriell torkning, främst inom skog, massa/papper och jordbruk/livsmedel.

Relaterade Nyheter

Se alla nyheter

21
jun
Termometer

Kallare värme och varmare kyla ger stora energi- och miljövinster

Genom att lagra lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla kan man undvika att använda högvärdig energi för att värma och kyla byggnader. På så vis sparas viktiga resurser, användandet av förnybar energi kan öka och koldioxidutsläpp minskas. En forskargrupp på KTH tar nu, för Energimyndighetens Termoprogram, fram ett underlag och en beräkningsmodell för att designa optimerade termiska lager.

Relaterade Event

Se alla event

Termodagen 2023 – värme och kylas roll i energiomställningen

Den 19 oktober kommer Termodagen 2023. Forskare inom värme och kyla har stor betydelse för att sprida kunskap till politiska beslutsfattare och samhället i stort. Kunskapen som kommer fram inom Termo ska bidra till att utforma framtidens energisystem. Under den här dagen vill vi öka engagemanget och möjligheten till samverkan.

row boat

Webinar: När världen behöver kylas

Med stigande temperaturer och allt mer frekventa värmeböljor kommer efterfrågan av kyla till våra inomhusmiljöer bli allt större. År 2020 tillverkades till exempel cirka 110 miljoner luftkonditioneringar i världen och prognosen är 150 miljoner år 2027.