Framtidens värme & kyla


Termo är ett forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och består av ett 60-tal enskilda projekt samt fyra innovationskluster inom framtidens värme och kyla.

Internationellt samarbete

Sverige deltar aktivt i International Energy Agency, IEA som är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. IEA har 30 medlemsländer och bedriver en rad tekniksamarbeten som medlemsländerna kan delta i.

Läs mer

Kommande event

Här hittar du alla kommande event inom Termoprogrammet, både programmets egna och de som anordnas genom programmets innovationskluster.

Gå till Event

Innovationskluster

Inom programmet Termo bedrivs fyra innovationskluster. Klustren är ett forum för samverkan och har den gemensamma målsättningen att öka innovationskraften inom respektive område.

Termo innovationskluster

Det här är Termo

Forsknings- och innovationsprogrammet Termo drivs sedan 2018 av Energimyndigheten. Inom programmet finansieras projekt som bidrar till utvecklingen av framtidens värme- och kylalösningar för ett hållbart energisystem. Detta omfattar såväl tekniklösningar som affärsmodeller, organisation, regelverk med mera. Programmet finansierar ett 90-tal forsknings- och innovationsprojekt och tre innovationskluster som ska höja innovationskraften inom värme- och kylaområdet. Genom kommunikation och dialog vill Energimyndigheten sprida nya innovativa idéer och bidra till att forskningsresultat används på framtidens värme- och kylamarknader. Målet är att främja nya samarbeten och stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat och för ökade exportmöjlighet för svenskt näringsliv. Termo vänder sig till aktörer i energibranschen, exempelvis forskare, beslutsfattare, näringsliv och offentlig sektor samt, företag och organisationer.

Häng med på det senaste

Anmäl dig till Termos nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om den senaste forskningen inom värme och kyla, inbjudan till spännande webbinarium, aktuella utlysningar och nyheter direkt i din inkorg.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

Kontakt

Termo på Energimyndigheten

Vill du veta mer om Termo?
Kontakta oss på Energimyndigheten
termo@energimyndigheten.se

Termo webb

Har du frågor om innehållet på webben? Kontakta Daniel Hirsch på Energiforsk
daniel.hirsch@energiforsk.se