Framtidens värme & kyla


Termo är ett forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och består av ett 60-tal enskilda projekt samt fyra innovationskluster inom framtidens värme och kyla.

Internationellt samarbete

Sverige deltar aktivt i International Energy Agency, IEA som är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. IEA har 30 medlemsländer och bedriver en rad tekniksamarbeten som medlemsländerna kan delta i.

Läs mer

Kommande event

Här hittar du alla kommande event inom Termoprogrammet, både programmets egna och de som anordnas genom programmets innovationskluster.

Gå till Event

Innovationskluster

Inom programmet Termo bedrivs fyra innovationskluster. Klustren är ett forum för samverkan och har den gemensamma målsättningen att öka innovationskraften inom respektive område.

Termo innovationskluster

23
Jun
Gävle

Fjärrkyla är framtiden för våra allt varmare bostäder

Klimatförändringarna med ökade temperaturer ökar behovet av att kyla ner byggnader som människor bor och vistas i. Dessutom ska alla nya byggnader vara Nära Noll Energi-byggnader, välisolerade och med liten förmåga att släppa ut värmen. Projektet Komfortkyla i framtida stadsdelar tittar på vilken metod för kylning som är bäst för framtidens byggnader.

21
Jun
Termometer

Kallare värme och varmare kyla ger stora energi- och miljövinster

Genom att lagra lågtemperaturvärme och högtemperaturkyla kan man undvika att använda högvärdig energi för att värma och kyla byggnader. På så vis sparas viktiga resurser, användandet av förnybar energi kan öka och koldioxidutsläpp minskas. En forskargrupp på KTH tar nu, för Energimyndighetens Termoprogram, fram ett underlag och en beräkningsmodell för att designa optimerade termiska lager.

20
Jun

Brinnande intresse för brännbara köldmedier

År 2020 tillverkades cirka 110 miljoner luftkonditioneringar och prognosen är 150 miljoner år 2027. Idag används i huvudsak icke naturliga, syntetiska köldmedier med hög växthuseffekt som måste ersättas. Projektet PROPAC har tagit fram en demonstration för en teknik i luftkonditioneringar av split typ som använder ett naturligt och miljövänligt, men brandfarligt köldmedium.

Pågående

Flexibilitet genom värmepumpar i termiska nät

Projektet ska utvärdera möjligheter och potential för att använda värmepumpar och kylmaskiner kopplade till termiska nät som fjärrvärme, fjärrkyla och framtidens lågtempererade nät. Målet är att öka flexibiliteten i energisystemet till exempel genom att leverera efterfrågeflexibilitet till elnätet. Tekniska så väl som ekonomiska och användarmässiga aspekter kommer beaktas inom projektet.

Avslutad

Gemensam eller individuell värme – vad är bäst?

Här undersöks hur olika sätt att värma ny bebyggelse påverkar möjligheterna att nå nationella klimatmål. Forskningen tittar också på hur det som är kostnadseffektiv uppvärmning i ett brett systemperspektiv beror på omvärldsfaktorer som elprisets utveckling och vad samverkan mellan olika aktörer betyder för att nå de bästa lösningarna.

Det här är Termo

Forsknings- och innovationsprogrammet Termo drivs sedan 2018 av Energimyndigheten. Inom programmet finansieras projekt som bidrar till utvecklingen av framtidens värme- och kylalösningar för ett hållbart energisystem. Detta omfattar såväl tekniklösningar som affärsmodeller, organisation, regelverk med mera. Programmet finansierar ett 60-tal forsknings- och innovationsprojekt och fyra innovationskluster som ska höja innovationskraften inom värme- och kylaområdet. Genom kommunikation och dialog vill Energimyndigheten sprida nya innovativa idéer och bidra till att forskningsresultat används på framtidens värme- och kylamarknader. Målet är att främja nya samarbeten och stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat och för ökade exportmöjlighet för svenskt näringsliv. Termo vänder sig till aktörer i energibranschen, exempelvis forskare, beslutsfattare, näringsliv och offentlig sektor samt, företag och organisationer.

Häng med på det senaste

Anmäl dig till Termos nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om den senaste forskningen inom värme och kyla, inbjudan till spännande webbinarium, aktuella utlysningar och nyheter direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kontakt

Termo på Energimyndigheten

Vill du veta mer om Termo?
Kontakta oss på Energimyndigheten
termo@energimyndigheten.se

Termo webb

Har du frågor om innehållet på webben? Kontakta Energiforsk
kontakt@energiforsk.se